Žarni pogreb

Žarni pogreb

Če je volja pokojnika in svojcev, da se opravi žarni pokop, je potrebno predložiti:

Zdravniško potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu in osebni dokument s sliko pokojnika.

(ni potrebno, da je dokument veljaven, potreben pa je za identifikacijo v postopku priprave na upepelitev pokojnika na Žalah). Če dokumenta pokojnika ni, zadostuje, da svojec na hrbtno stran slike pokojnika potrdi identiteto pokojnika.

Žaro s pepelom pokojnih nato pripeljemo na ustrezen kraj, kjer se čuva do začetka pogrebnih slovesnosti.