Raztros pepela

Raztros pepela

Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi dovoljenja pristojne upravne enote po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa občine, kjer se tak pokop lahko opravi.

Na podlagi dovoljenja pristojne upravne enote se lahko pepel iz žare raztrosi na določenem kraju zunaj pokopališča.

O TEM NAČINU POKOPA LAHKO ODLOČA zakonec oziroma svojci pokojnega. Dovoljenje svojci pridobijo z vlogo pri upravni enoti, na območju katere želi vložnik pokopati oziroma raztrositi pepel pokojnika.