Prijava pogreba

Prijava pogreba

ČE SMRT NASTOPI DOMA, V BOLNIŠNICI ALI V DOMU ZA OSTARELE

Svojci umrlega morajo o smrti najprej obvestiti zdravnika. Zdravnik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu.

Ko zdravnik opravi mrliški pregled, pokličite
našo dežurno službo na tel. št.
( 03 ) 7000 – 640

ali na mobitel, številka:
041 – 672 – 115 ali 041 – 536 – 408

Obiskali vas bomo in se dogovorili o načinu pokopa – pogreba in uredili prevoz pokojnika. Ko dobijo svojci obvestilo iz bolnišnice ali doma starejših občanov (telegram, telefon) o smrti njihovega bližnjega, morajo prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v katero je bil bolnik sprejet. Če je umrl v domu starejših občanov, dobijo pokojnikove stvari na upravi doma. V obvestilu svojcem je tudi sporočeno, kje je pokojnik.