Pomembno obvestilo

V skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej – Ur.list RS Št.62/2016 ) vas obveščamo, da je Občina Žalec objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 24 urne dežurne pogrebne službe, ki obsega vsak prvi prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda. Prijavili smo se na ta razpis in na podlagi te prijave nam je Občina Žalec podelila koncesijo za opravljanje 24 urne dežurne službe.

Na osnovi tega vas obveščamo, da nas kot izbranega koncesionarja za izvajanje 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Žalec, v primeru smrti pokličete na naslednje telefonske številke:

386 (0)3 7000 640
386 (0)41-672-115
386 (0)41-536-408
386 (0)41-697-274

Cena na podlagi sprejetega Sklepa o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Žalec znaša:

STORITEV CENA V EUR
 Storitev brez prevoza na obdukcijo (pokojnik)  90,00
 Storitev prevoza na obdukcijo (kilometer)  0,80
 Storitev prevoza na obdukcijo (ura porabljenega časa)  8,00

Davek na dodano vrednost v višini 9,5% ni vključen v ceno storitev.