Klasičen pogreb

Klasičen pogreb

Umrli se praviloma do pokopa čuva v mrliški vežici oziroma na domu umrlega, če v kraju ni mrliške vežice .

Pokop dovoli mrliški oglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa najmanj 36 ur. Točen čas pokopa določi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega

Umrli se položi v krsto in se položi v grob za klasičen pokop, v vrstni grob ali grobišče.

Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji.