PAVLA PRIVŠEK (1939)

Umrla je PAVLA PRIVŠEK iz Lepe ulice2, ŠEMPETER. Pogreb bo v PETEK, 26.7.2024 ob 10. uri na pokopališču v ŠEMPETRU. Žara bo v PETEK od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

FRANC BREZOVNIK (1952)

Umrl je FRANC BREZOVNIK iz BOČNE 110. Pogreb bo v SREDO, 24.7.2024 ob 13. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo v SREDO od 10. ure dlje v poslovilni vežici v BOČNI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

KATICA PRISLAN (1932)

Umrla je KATICA PRISLAN iz MELIŠ 17. Pogreb bo v SREDO, 24.7.2024 ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SREDO od 15. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

FRANC SOJČ (1963)

Umrl je FRANC SOJČ iz Hudinje 39, VITANJE. Pogreb bo v SREDO, 24.7.2024 ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

LJUDMILA ATELŠEK (1941)

Umrla je LJUDMILA ATELŠEK iz DOL SUHE 38. Pogreb bo v SREDO, 24.7.2024 ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

ALOJZ KLEMENČIČ (1943)

Umrl je ALOJZ KLEMENČIČ iz RADMIRJA 90. Pogreb bo v NEDELJO, 21.7.2024 ob 15. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v NEDELJO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

FRANC KOLŠEK (1929)

Umrl je FRANC KOLŠEK. Pogreb bo v SOBOTO, 20.7.2024 ob 16.30 uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 15. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu. Namesto cvetja in sveč prosimo darujte za potrebe cerkve v BRASLOVČAH.

FRANČIŠEK OREŠNIK (1933)

Umrl je FRANČIŠEK OREŠNIK iz SAVINE 55, Ljubno ob Savinji. Pogreb bo v PONEDELJEK, 22.7.2024 ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v PONEDELJEK od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

KAROL HUDOBREZNIK (1935)

Umrl je KAROL HUDOBREZNIK pd. KOLARJEV iz Šmihela nad Mozirjem 9. Pogreb bo v SOBOTO, 20.7.2024 ob 17. uri na pokopališču v ŠMIHELU NAD MOZIRJEM. Žara bo v SOBOTO od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

AUDIČ ŠTEFANIJA (1944)

Umrla je ŠTEFANIJA AUDIČ iz ŽALCA, Heroja Staneta 2. Pogreb bo v ČETRTEK, 18.7.2024 ob 14. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JOŽE BASTL (1967)

Umrl je JOŽE BASTL z Brda 2, Šmartno ob Dreti. Od dragega pokojnika se bomo poslovili v ČETRTEK, 18.7.2024 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Šmartnem ob Dreti. Naj počiva v miru tam nekje, kjer se spet snidemo. Žalujoči vsi njegovi.

ANTON HERMAN (1943)

Umrl je ANTON HERMAN iz VELENJA, Koželjskega ulica 5. Od pokojnika smo se poslovili v ČETRTEK, 11.7.2024 v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

MARIJA GRAH – NACLNOVA MICI (1933)

Umrla je MARIJA GRAH iz Šmatevža 5, GOMILSKO. Pogrebna maša bo v SOBOTO, 13.7.2024 ob 16. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

MARK GLASENČNIK (2021)

Mnogo prezgodaj nas je zapustil MARK GLASENČNIK iz Skornega 3 e. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.7.2024 ob 17. uri na pokopališču v GORENJU. Žara bo v ČETRTEK od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

FRANC DEŽELAK (1931)

V 94. letu je umrl FRANC DEŽELAK, rudar v pokoju, iz Zabukovice 66. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v PETEK, 12.7.2024 ob 17. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo na dan pogreba od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Maša zadušnica bo v ČETRTEK, 18.7.2024 ob 19.30 uri v cerkvi v Grižah.

SILVESTRA FELICIJAN VRTACNIK (1937)

Umrla je SILVESTRA FELICIJAN VRTACNIK, nazadnje stanujoča SPODNJE KRAŠE 44. Pogreb bo v NEDELJO, 7.7.2024 ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v NEDELJO od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ALBIN ROBNIK (1947)

Umrl je ALBIN ROBNIK iz KRNICE 34, LUČE. Pogreb bo v NEDELJO, 7.7.2024 ob 17. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v NEDELJO od 14. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ANA MATKO (1934)

Umrla je ANA MATKO iz BREZJA 16, MOZIRJE. Pogreb bo v SOBOTO, 6.7.2024 ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SOBOTO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

LEOPOLD ŠTOLCER (1947)

Umrl je LEOPOLD ŠTOLCER iz LUČ 46 B. Pogreb bo v SOBOTO, 6.7.2024 ob 14. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

IVANA ZAMERNIK (1939)

Umrla je IVANA ZAMERNIK iz Podvolovljeka 9, LUČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.7.2024 ob 15. 30 uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

FRANČIŠKA KNEZ (1953)

Umrla je FRANČIŠKA KNEZ iz PODVEŽE 49. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.7.2024 ob 15.30. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

IVAN KRAMER (1945)

Umrl je IVAN KRAMER iz Zagrada 12 d, CELJE. Pogreb bo v SOBOTO, 29.6.2024 ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Sveta maša bo ob 10.15 uri. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

STAŠ PRAZNIK (1980)

Umrl je STAŠ PRAZNIK iz LJUBLJANE. Pogreb bo v PETEK, 28.6.2024 ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

BERIČNIK NEVENKA (1971)

Umrla je BERIČNIK NEVENKA iz Ljubije 84. Pogreb bo v ČETRTEK, 27.6.2024 ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 14. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

MARJAN PRISLAN (1951)

Umrl je MARJAN PRISLAN iz Šentjanža 51. Pogreb bo v SREDO, 26.6.2024 ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

MARIJA STANČIĆ (1943)

Umrla je MARIJA STANČIĆ iz Jurčičeve ulice 6, Celje. Pogreb bo v PONEDELJEK, 24.6.2024 ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PONEDELJEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

MARIJA ESIH (1927)

Umrla je MARIJA ESIH iz Brega pri Polzeli. Od nje se bomo poslovili v ČETRTEK, 20.6.2024 ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JOŽEFA FUŽIR (1944)

Umrla je JOŽEFA FUŽIR iz Novih Lok 16, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 19.6.2024 ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

DRAGO STROJANŠEK (1956)

Umrl je DRAGO STROJANŠEK iz DOBROVELJ 10. Pogreb bo v PONEDELJEK,17.6.2024 ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v PONEDELJEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

JOŽEF KODRIČ (1945)

Umrl je JOŽEF KODRIČ iz STUDENC 11. Pogreb bo v TOREK, 18.6.2024 ob 16. uri na pokopališču na Ponikvi pri Žalcu. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

EMA PODKRIŽNIK (1943)

Umrla je EMA PODKRIŽNIK iz Rečice ob Savinji 52. Pogreb bo v TOREK, 18.6.2024 ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

MIRICA KOLAR (1950)

Umrla je MIRICA KOLAR iz CELJA, Obrtna cesta 13. Pogreb bo v PETEK, 14.6.2024 ob 14. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

ŠTEFAN BINCL (1943)

Umrl je ŠTEFAN BINCL iz Spodnje Rečice 9. Pogreb bo v SOBOTO, 15.6.2024 ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

JOŽE IVANUŠA (1952)

Umrl je JOŽE IVANUŠA iz GORNJEGA GRADA, Novo naselje 1. Pogreb bo v PONEDELJEK, 17.6.2024 ob 15. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v PONEDELJEK od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

TEREZIKA PARIŠ (1934)

Umrla je TEREZIKA PARIŠ iz Ljubljane, Pod vrbami 35. Pogreb bo v SOBOTO, 15.6.2024 ob 13. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

ZVONKO ANTON SPOLENAK (1939)

Umrl je ZVONKO ANTON SPOLENAK iz Petrovč 266. Pogreb bo v ČETRTEK, 13.6.2024 ob 13. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo v korist PGD DREŠINJA VAS – TRR: SI56 6100 0001 O452 097.

ALOJZ ATELŠEK (1952)

Umrl je ALOJZ ATELŠEK iz Tera 69, Ljubno ob Savinji. Pogreb bo v ČETRTEK, 13.6.2024 ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

KATICA ŠEGULA (1952)

Umrla je KATICA ŠEGULA iz Kal 9 g. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠEMPETRU.

STANISLAV VENGUST (1926)

V 98. letu je obstalo plemenito srce Stanislava Vengusta, skrbnega moža, očeta, dedija in pradedija , veterana 5. Prekomorske brigade, upokojenca Pošte Celje. Pogreb dragega pokojnika bo v SREDO, 12. junija ob 16. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SREDO od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

JOŽEFA RIHTER (1936)

Umrla je JOŽEFA RIHTER iz Tiroseka 31. Pogreb bo v SREDO, 12.6.2024 ob 14. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v NOVI ŠTIFTI.

IVANA GOLOB (1935)

Umrla je IVANA GOLOB iz Migojnic 97. Pogreb bo v TOREK, 11.6.2024 ob 12. uri v družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

SLAVKO KOLAR (1952)

Umrl je SLAVKO KOLAR iz Otoka 14, BOČNA. Pogreb bo v SOBOTO, 8.6.2024 ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BOČNI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ALENKA SOLAR (1957)

Umrla je ALENKA SOLAR iz Janezovega polja 20, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SREDO, 29.5.2024 ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

NEŽA ŠTIFTER (1933)

Umrla je NEŽA ŠTIFTER iz Goriške ulice 8, CELJE. Pogreb bo v SREDO, 29.5.2024 ob 16.30 uri na pokopališču v GORENJU. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici v GORENJU.

VESNA DOGARIS (1965)

Umrla je VESNA DOGARIS iz LUČ 126. Pogreb bo v SOBOTO, 25.5.2024 ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MARIJA JERAJ (1934)

Umrla je MARIJA JERAJ iz Zgornjega Pobrežja 13. Pogreb bo v SOBOTO, 25.5.2024 ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

DAJČAR IVANA (1929)

Umrla je DAJČAR IVANA iz ŽALCA, PREŠERNOVA ULICA 3. Pogreb bo v PETEK, 24.5.2024, ob 12. uri na pokopališču ŽALEC, v družinskem krogu. Žara bo v PETEK od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

FRANCI DOMITROVIČ (1947)

Umrl je FRANCI DOMITROVIČ iz Arje vasi 37/b, Petrovče. . Pogreb bo v ČETRTEK, 23.5.2024 ob 13. uri na pokopališču v ŽALCU v družinskem krogu. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo in prosijo, da sredstva nakažete na TRR Prostovoljnega gasilskega društva Arja vas za namen – novogradnja gasilskega doma. TRR: SI56 0400 1004 6581 426.

SIMONA DREV (1983)

Umrla je SIMONA DREV iz AVČ 6, Kanal. Pogreb bo v TOREK, 21.5.2024 ob 16. uri na pokopališču v Šmihelu nad Mozirjem. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ROZALIJA ČULK (1951)

Umrla je ROZALIJA ČULK iz KAMENČ 12 b. Od nje se bomo poslovilni v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

STANISLAV OBU (1958)

Umrl je STANISLAV OBU iz Andraža nad Polzelo 197. Pogreb bo v SOBOTO, 18.5.2024 ob 13. uri na pokopališču v Andražu nad Polzelo. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ROZINA OŠEP (1934)

Umrla je ROZINA OŠEP iz SOLČAVE 16, Pogreb bo v ČETRTEK, 16.5.2024 ob 16. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

ALOJZIJA JELENKO (1934)

Umrla je ALOJZIJA JELENKO iz Hudinje 47, VITANJE. Pogreb bo v SREDO, 15.5.2024 ob 16. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

VERONIKA MLAKAR (1937)

Umrla je VERONIKA MLAKAR iz POLZELE. Pogreb bo v TOREK, 14.5.2024 v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI. Žara bo v TOREK od 13. ure dlje v poslovilni vežici na POLZELI.

ANICA KLANČNIK (1957)

Umrla je ANICA KLANČNIK iz Prečne ulice 28, POLZELA. Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

VILJEM ŠINKOVEC (1941)

Umrl je VILJEM ŠINKOVEC iz Pariželj 139. Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

ZOFIJA JEVŠOVAR (1936)

Umrla je ZOFIJA JEVŠOVAR iz ZABUKOVICE 34. Pogreb bo v SREDO, 8.5.2024 ob 16. uri na pokopališču v GRIŽAH. Krsta s pokojnico bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v GRIŽAH.

IVAN HRIBERNIK – HANZA (1936)

Umrl je IVAN HRIBERNIK iz POLZELE, Ob Savinji 39. Pogreb bo v ČETRTEK, 9.5.2024 ob 16. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MARIJA RUPREHT (1931)

Umrla je MARIJA RUPREHT iz ZAVODIC 15, NAZARJE. Pogreb bo v TOREK, 7.5.2024 ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

PAVLA SOMRAK (1931)

Umrla je PAVLA SOMRAK iz VITANJA, Na gmajni 2. Pogreb bo v NEDELJO, 5.5.2024 ob 16. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v NEDELJO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

FRANČIŠKA RABIČ (1942)

Umrla je FRANČIŠKA RABIČ iz Prežihove 5, ŽALEC. Pogreb bo v PONEDELJEK, 6.5.2024 ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Krsta bo v PONEDELJEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.15 uri.

ŠTEFANIJA ROSC (1932)

Umrla je ŠTEFANIJA ROSC iz Strmca 31. Pogreb bo v ČETRTEK, 2.5.2024 ob 14. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

FRANC GRUDNIK (1947)

Umrl je FRANC GRUDNIK iz HOMCA 10. Pogreb bo v PETEK, 3.5.2024 ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

FRANC MIKLAVC (1937)

Umrl je FRANC MIKLAVC iz BOČNE 101. Pogreb bo v ČETRTEK , 2.5.2024 ob 15. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v BOČNI.

TEREZIJA IRŠIČ (1933)

Umrla je TEREZIJA IRŠIČ iz Spodnjega Doliča 38. Pogreb bo v PONEDELJEK, 29.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Do pogreba leži v poslovilni vežici v VITANJU.

ANGELA PADER (1937)

Umrla je ANGELA PADER iz Brega pri Polzeli, Ob potoku 6. Pogreb bo v NEDELJO, 28.4.2024 ob 13. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v NEDELJO od 9. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Sveta maša bo ob 10.30 uri.

MARJANA ARTNIK (1955)

Umrla je MARJANA ARTNIK iz Breške ceste 30, POLZELA. Pogreb bo v SOBOTO, 27.4.2024 ob 13. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Sveta maša bo po pogrebu.

Vedno v naših srcih…

JOŽEF ČEČKO (1934)

Umrl je JOŽEF ČEČKO iz BREZNA 67, VITANJE. Pogreb bo v PETEK, 26.4.2024 ob 16. uri na pokopališču v VITANJU. Krsta bo v ČETRTEK od 16. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

AMALIJA HREN (1931)

Umrla je AMALIJA HREN iz Attemsovega trga 34, Gornji Grad. Pogreb bo v PETEK, 26.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

MILKA TUTIĆ (1955)

Umrla je MILKA TUTIĆ iz Zadrečke ceste 25, NAZARJE. Pogreb bo v TOREK, 23.4.2024 ob 16.30 uri na pokopališču v NAZARJAH. Krsta bo na dan pogreba od 11.ure dalje v vežici v NAZARJAH.

SILVA LENOŠEK (1950)

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustila draga žena, mama in babica SILVA LENOŠEK iz Pariželj 14 a. Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu

FRANČIŠEK LORGER (1954)

Umrl je LORGER FRANČIŠEK iz Čopove ulice 2, ŽALEC. Pogreb bo v PONEDELJEK, 22.4.2024 ob 12. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PONEDELJEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

IVAN SLAPNIK (1948)

Umrl je IVAN SLAPNIK iz Arje vasi 28. Pogreb bo v PETEK, 19.4.2024 ob 14. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Pogrebna sveta maša bo ob 13.15 uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ANTON CIGALA (1948)

Umrl je ANTON CIGALA iz SOLČAVE 38. Pogreb bo v ČETRTEK, 18.4.2024 ob 15.30 uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

TEREZIJA ŠMINTIĆ (1964)

Umrla je TEREZIJA ŠMINTIĆ iz Kasaz 48. Pogreb bo v SREDO, 17.4.2024 ob 14. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo v SREDO od 13. uri dalje v poslovilni vežici GRIŽAH.

ANTON JAZBEC (1944)

Umrl je ANTON JAZBEC iz PREBOLDA, Na bazen 4. Pogreb bo v SOBOTO, 13.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo po pogrebu.

HERMAN POKLEKA (1941)

Umrl je HERMAN POKLEKA iz Rečice ob Savinji 144. Pogreb bo v SOBOTO, 13.4.2024 ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ANA KAKER (1934)

Umrla je ANA KAKER iz Florjana 19, Gornji Grad. Pogreb bo v PETEK, 12.4.2024 ob 16. uri na pokopališču v Gornjem Gradu. Žara bo v PETEK od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ALOJZ TRATNIK (1964)

Umrl je ALOJZ TRATNIK, Malteška cesta 28, POLZELA. Pogreb bo v družinskem krogu v PETEK, 12.4.2024 ob 9. uri na pokopališču v MOZIRJU.

ZLATKO OŠEP (1967)

Umrl je ZLATKO OŠEP iz Jakčeve ulice 8, Ljubljana. Pokopali ga bomo v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

JOŽEFA FEUŽER (1939)

Umrla je JOŽEFA FEUŽER iz Arnač 13 d. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.4.2024 ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v ČETRTEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MARTIN ZAČNIK (1938)

Umrl je MARTIN ZAČNIK iz SAVINE 64, Ljubno ob Savinji. Pogreb bo v TOREK, 9.4.2024 ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Krsta bo v TOREK od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

VINKO JAZBEC (1956)

Umrl je VINKO JAZBEC iz ČOPOVE 3, ŽALEC. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.15 uri. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ALOJZ TERNAR (1952)

Vabimo k molitvi in na pogreb za našega župnika Lojzeta ter vam sporočamo. Danes popoldne bodo Lojzetovo telo pripeljali v našo cerkev. Ob 18. uri bo redna sveta maša. Ob 21. uri bo ponovno sveta maša ob somaševanju duhovnikov in dekana. Cerkev bo za molitev odprta do polnoči. Jutri, v nedeljo, bo cerkev za molitev odprta od 6. ure zjutraj. Sveta maša bo ob 9. uri, za tem pa slovo od župnika, ki ga bodo odpeljali v Turnišče, v njegovo rodno župnijo. Ob 16. uri bo pogreb v Turnišču. Ob 13. uri bo odhod avtobusa izpred cerkve. Prijave za avtobusni prevoz zbira Pogledska Marija na 031 883 735.

MARIJA STERNAD (1950)

Umrla je MARIJA STERNAD iz Zgornjih Gorč 4. Pogreb bo v SREDO, 10.4.2024 ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

MARIA STOPAR (1934)

Umrla je MARIJA STOPAR iz PODVRHA 100. Pogreb bo v TOREK, 9.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

JANEZ GREGORC (1933)

Umrl je JANEZ GREGORC, po domače RAJŠTERJEV ATA iz Ljubije 2. Pogreb bo v PONEDELJEK, 8.4.2024 ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

IVAN JURJEVEC (1935)

Umrl je IVAN JURJEVEC iz JUVANJA 29. Pogreb bo v SOBOTO, 6.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

ALBINA MLINAR (1950)

Umrla je ALBINA MLINAR iz Podvrha 108 b, BRASLOVČE. Pogreb bo v PETEK, 5.4.2024 ob 13. uri na pokopališču v PODKRAJU. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v PODKRAJU.

ANA KLJUČARIĆ (1936)

Umrla je ANA KLJUČARIĆ iz ARJE VASI 32 A, PETROVČE. Pogreb bo v PETEK,5.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.15 uri.

ANA BREZNIKAR (1929)

Umrla je ANA BREZNIKAR iz CELJA. Pogrebna maša bo v ČETRTEK, 4.4.2024 ob 15.30 uri na pokopališču na VRANSKEM. Žara bo v ČETRTEK od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

JOŽE ŠTANCAR (1949)

Umrl je JOŽE ŠTANCAR iz Marija Dobja 4 c. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.4.2024 ob 11. uri na pokopališču v CELJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici številka 3.

FRANJO KADLIČEK (1953)

Umrl je FRANJO KADLIČEK iz Cvetlične ulice 9, NAZARJE. Od njega smo se poslovili v ožjem družinskem krogu.

JOŽEF GROBLER (1943)

Umrl je JOŽEF GROBLER. Pogreb bo v SREDO, 3.4.2024 ob 14. uri na pokopališču v TABORU. Žara bo v SREDO od 12. ure dlje v poslovilni vežici v TABORU.

MARIJA – MARI KVEDER (1947)

Umrla je MARIJA – MARI KVEDER iz Kasaz 70 c, PETROVČE. Pogreb bo v SREDO, 3.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

PAVLA KOČEVAR (1930)

Umrla je PAVLA KOČEVAR iz Velikega Vrha 37. Pogreb bo v TOREK, 2.4.2024 ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v TOREK od 14. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

NEJC MLINAR (1994)

Umrl je MLINAR NEJC iz DOBRIČA 6. Pogreb bo v TOREK, 2.4.2024 ob 15. uri na pokopališču v Andražu nad Polzelo. Žara bo v TOREK od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

STANISLAV BOŽIČ (1933)

Umrl je STANISLAV BOŽIČ iz Otoka 23, BOČNA. Pogreb bo v ČETRTEK, 28.3.2024 ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

OŽBEJ REZONIČNIK (2008)

Umrl je OŽBEJ REZONIČNIK iz Otoka 19, BOČNA. Pogreb bo v ČETRTEK, 28.3.2024 ob 15. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.