JOŽEF ŠTRAJHAR (1950)

Umrl je JOŽEF ŠTRAJHAR iz Blodnika 7, TROJANE. Pogreb bo v TOREK, 30.5.2023 ob 16. uri na pokopališču v ŠENTGOTARDU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠENTGOTARDU.

STANISLAV BRGLEZ (1935)

Pogreb bo v TOREK, 30.5.2023, ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

STANISLAV ČERNEVŠEK (1955)

Umrl je STANISLAV ČERNEVŠEK iz BOČNE 42. Pogreb bo v SOBOTO, 27.5.2023, ob 15. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BOČNI.

JOZEFA PAHIČ (1940)

Dne 22.05.2023 smo se v ožjem družinskem krogu na pokopališču Ljubno ob Savinji poslovili od drage mame Jozefe Pahič (Lorkova Joža) 14.02.1940-17.05.2023 Prod 5 Ljubno ob Savinji. Naj počiva v miru tam nekje, kjer se spet snidemo

JOŽEFA TROGAR (1938)

Umrla je JOŽEFA TROGAR iz Novih Lok 22. Pogreb bo v ČETRTEK, 25.5.2023, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

AVGUST TEPEŠ (1972)

Umrl je AVGUST TEPEŠ iz ŽALCA, Ulica heroja Staneta 2. Pogreb bo v TOREK, 23.5.2023 ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.15 uri. Žara bo v TOREK od 13.30 ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

HERMINA KRAJNC (1943)

Umrla je HERMINA KRAJNC iz PAKE 35, VITANJE. Pogreb bo v TOREK, 23.5.2023 ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v PONEDELJEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

STANKO NOVAK (1936)

Umrl je STANKO NOVAK iz OROVE VASI 11. Pogreb bo v PONEDELJEK, 22.5.2023, ob 16. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v PONEDELJEK od 11. ure daje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkve Svete Marjete na POLZELI.

JANEZ ŽUNTER (1947)

Umrl je JANEZ ŽUNTER iz Poljan 5, Rečica ob Savinji. Pogreb bo v SOBOTO, 20.5.2023 ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilkni vežici na REČICI OB SAVINJI.

FELIKS VINDIŠ (1948)

Umrl je FELIKS VINDIŠ iz Brega pri Polzeli. Pogreb bo v SOBOTO, 20.5.2023 ob 13. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

VLADIMIR ŽOHAR (1957)

Umrl je VLADIMIR ŽOHAR iz Šmartnega ob Dreti 71 a. Pogreb bo v PETEK, 19.5.2023 ob 15. uri na pokopališču v LESCAH. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v LESCAH.

MILAN BELE (1942)

Umrl je MILAN BELE iz PRIHOVE 54. Pogreb bo v SREDO, 17.5.2023 ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

JOŽEF RAJTER (1932)

Umrl je JOŽEF RAJTER iz Proda 28, GORNJI GRAD. Pogreb bo v TOREK, 16.5.2023 ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

FRANC GRACUN (1927)

Umrl je FRANC GRACUN iz PODVEŽE 51, LUČE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 15.5.2023 ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v PONEDELJEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

ZLATKO ZLOVŠE (1958)

Umrl je ZLATKO ZLOVŠE iz LJUBIJE 24 A. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.5.2023, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

GOJKO BILČAR (1938)

Umrl je BILČAR GOJKO iz ČOPOVE ULICE 2, ŽALEC. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.5.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

DANICA BRINJEVEC (1935)

Umrla je DANICA BRINJEVEC iz ŽALCA. Pogreb bo v TOREK, 9.5.2023, ob 11. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

MILENA PODBREGAR (1962)

Umrla je MILENA PODBREGAR iz Podvolovljeka 15, LUČE. Pogreb bo v TOREK, 9.5.2023, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

MARIJA KOPUŠAR (1937)

Umrla je MARIJA KOPUŠAR iz REČICE OB SAVINJI 100. Pogreb bo v TOREK, 9.5.2023 na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Pogreb bo v TOREK, 9.5.2023, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

MARTIN PUŠENJAK (1946)

H Gospodu je odšel duhovnik Škofije Celje:

Martin PUŠENJAK, nekdanji župnik Župnije Ljubno ob Savinji in dekan dekanije Gornji Grad.

Rodil se je 15. 10. 1946 v Ormožu (Ljutomer), v duhovnika je bil posvečen leta 1972 v Mariboru, od leta 1975 je služboval na Ljubnem ob Savinji.

V petek 5. maja, bo krsta s telesom pokojnika od 15. ure naprej v župnijski cerkvi sv. Elizabete na Ljubnem, kjer bo ob 21. uri sveta maša.

V soboto 6.maja, bo ob 14. uri pogrebna sveta maša in po njej pogreb na tamkajšnjem pokopališču.

Gospod, ki je Vstajenje in Življenje, naj svojega zvestega služabnika Martina sprejme k sebi v večno srečo in izpolnitev.

CVETKA VRATANAR (1940)

Umrla je CVETKA VRATANAR iz Paške vasi 1 a. Pogreb bo v SOBOTO, 6.5.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

VERONIKA STOPAR (1944)

Skromno in pošteno si živela, v življenju le skrbi in delo si imela. Vse življenje boriti si se znala, a v pomladnem dnevu za vedno si zaspala. Kogar imaš rad nikoli ne umre, le nekje daleč, daleč je…

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ANTONIJA TERBOVŠEK (1935)

Umrla je ANTONIJA TERBOVŠEK iz FLORJANA PRI GORNJEMU GRADU 13. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.5.2023, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

MAJDA MARINKO (1938)

Umrla je MAJDA MARINKO iz Kajuhove ulice 15, CELJE. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ŽALCU.

ZOFIJA ŠUMET (1938)

Umrla je ZOFIJA ŠUMET iz LOGARSKE DOLINE 26. Pogreb bo v SOBOTO, 29.4.2023, ob 14. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ANGELA ŠTRUKELJ (1934)

Umrla je ANGELA ŠTRUKELJ iz ŠMARTNEGA OB DRETI 27. Pogreb bo v SOBOTO, 29.4.2023, ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

MARTIN PAVLIČ (1949)

Umrl je MARTIN PAVLIČ iz Podgorja 1 c, KAMNIK. Pogreb bo v ČETRTEK, 27.4.2023, ob 15. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v NOVI ŠTIFTI.

FRANC HANŽIČ (1944)

Umrl je FRANC HANŽIČ iz Arje vasi 35, PETROVČE. Pogreb bo v SREDO, 26.4.2023, ob 13. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

GREGOR ROBNIK (1960)

Umrl je GREGOR ROBNIK iz SAVINE 60. Pogreb bo v ČETRTEK, 27.4.2023, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

CIRIL PŠAKER (1930)

Umrl je CIRIL PŠAKER iz Pariželj 41 a. Pogreb bo v SREDO, 26.4.2023, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

MARIJA DEŠMAN (1934)

Umrla je MARIJA DEŠMAN (DEŠMANOVA MICI) iz Raduhe 11, LUČE. Pogreb bo v TOREK, 25.4.2203, ob 15.30 uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici vLUČAH.

GENOVEFA ERMENC (1929)

Umrla je GENOVEFA ERMENC iz Primoža pri Ljubnem 26. Pogreb bo v TOREK, 25.4.2023, ob 15.30 uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

AVGUST VRŠČAJ (1946)

Umrl je AVGUST VRŠČAJ iz Založ 304, POLZELA. Pogreb bo v SOBOTO, 22.4.2023, ob 14. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

PILIH MILIVOJ (1950)

Umrl je PILIH MILIVOJ iz ČOPOVE 6, ŽALEC. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

FERDO HROVAT (1951)

Umrl je FERDO HROVAT iz ŠMARTNEGA OB DRETI 48. Pogreb bo v SOBOTO, 22.4.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

MARJAN PEČNIK (1964)

Umrl je MARJAN PEČNIK iz RADEGUNDE 18 B. Pogreb bo v SOBOTO, 22.4.2023, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

LUDOVIK BEZOVŠEK (1934)

Umrl je LUDOVIK BEZOVŠEK iz Kocbekove 17, GORNJI GRAD. Pogreb bo v ČETRTEK, 20.4.2023, ob 15. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

MARTIN ZAGOŽEN (1941)

Umrl je MARTIN ZAGOŽEN iz ŠMARTNEGA OB DRETI 2. Pogreb bo v SREDO, 19.4.2023, ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

MATIJA BUBIK (1947)

Umrl je MATIJA BUBIK iz ŠMARTNEGA OB PAKI 56. Pogreb bo v ČETRTEK, 20.4.2023, ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v ČETRTEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

LEOPOLD HRASTNIK (1938)

Umrl je LEOPOLD HRASTNIK iz TABORA 72. Pogreb bo v TOREK, 18.4.2023, ob 15. uri na pokopališču v TABORU. Sveta maša bo po pogrebu. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v TABORU.

BOJANA KOTNIK (1965)

Umrla je BOJANA KOTNIK iz RADEGUNDE 79, MOZIRJE. Pogreb bo v NEDELJO, 16.4.2023, ob 11. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v NEDELJO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

MARTINA TROGAR (1968)

Umrla je MARTINA TROGAR iz BREZJA 15, MOZIRJE. Pogreb bo v PETEK, 14.4.2023, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

ERNA PODKRIŽNIK (1942)

Umrla je ERNA PODKRIŽNIK iz ŽLABORJA 2 A, NAZARJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 13.4.2023 ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

ERNEST KELEMEN (1939)

Umrl je ERNEST KELEMEN iz Šmartnega ob Dreti 30. Pogreb bo v SREDO, 12.4.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

JOŽE FRICELJ (1948)

Umrl je JOŽE FRICELJ iz Kokarij 5. Pogreb bo v ČETRTEK, 13.4.2023, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

JOŽE BANKO (1949)

Umrl je JOŽE BANKO iz Spodnje Rečice 56. Pogreb bo v SREDO, 12.4.2023, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

JANEZ PREPADNIK (1939)

Umrl je JANEZ PREPADNIK iz LUČ 124. Pogreb bo v ČETRTEK, 6.4.2023, ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

KARLO ŠIMIĆ (1952)

Umrl je KARLO ŠIMIĆ iz Dobriše vasi 3 a. Pogreb bo v ČETRTEK, 6.4.2023, ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU.

JOŽE KRAMAR (1970)

Umrl je JOŽE KRAMAR iz Zadrečke 13, NAZARJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 6.4.2023 ob 15.30 uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici od 12.ure dalje.

ANA GROBELNIK (1935)

Umrla je ANA GROBELNIK iz Dobriše vasi 57 c. Pogreb bo v ČETRTEK, 6.4.2023, ob 11.30 uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 9.30 ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

JOŽEFA BALANT (1933)

Umrla je JOŽEFA BALANT, PRESERJE 16. Pogreb bo v SREDO, 5.4.2023, ob15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist VDC MUC PRESERJE.

JOŽEF BELE (1941)

Umrl je JOŽEF BELE iz Rovta pod Menino 12, ŠMARTNO OB DRETI. Pogreb bo v SREDO, 5.4.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

CECILIJA TRŽAN (1942)

Umrla je CECILIJA TRŽAN iz LISC 27 a, CELJE. Pogreb bo v SREDO 5.4.2023, ob 13. uri na pokopališču v CELJU. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v CELJU.

JOŽEF SUŠNIK (1957)

Umrl je JOŽEF SUŠNIK iz Ceste v Savino 1, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 1.4.2023, ob 14.30 uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

DOLFI VERDEL (1942)

Umrl je DOLFI VERDEL iz ŽALCA, Cesta Žalskega tabora 9. Pogreb bo v ČETRTEK, 30.3.2023, ob 12. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

PAVEL MAZE (1940)

Umrl je PAVEL MAZE iz Lepe Njive 13. Pogreb bo v PETEK, 31.3.2023, ob 16. uri na pokopališču v Šmihelu nad Mozirjem. Žara bo v ČETRTEK, 30.3.2023, od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

MATILDA POLJANŠEK (1940)

Umrla je MATILDA POLJANŠEK iz BOČNE 99. Pogreb bo v ČETRTEK, 30.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BOČNI.

VIKTOR KOLENC (1943)

Umrl je VIKTOR KOLENC iz Spodnje Rečice 24. Pogreb bo v TOREK, 28.3.2023, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

VINCENC HINDEL (1930)

Umrl je VINCENC HINDEL iz Spodnjih Gorč 19. Pogreb bo v SOBOTO, 25.3.2023, ob 14. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

VIKTOR BALOH (1938)

Umrl je VIKTOR BALOH iz KASAZ 51 b, PETROVČE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 27.3.2023, ob 15. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PONEDELJEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

IRENA FELICIJAN (1960)

Umrla je IRENA FELICIJAN, iz SPODNJIH KRAŠ 43. Pogreb bo v SOBOTO, 25.3.2023, ob 15. uri na popkopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

IVANKA ENCI (1931)

Umrla je IVANKA ENCI iz ŠMIKLAVŽA 65. Pogreb bo v ČETRTEK, 23.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v NOVI ŠTIFTI.

DANICA KLEMENC (1948)

Umrla je DANICA KLEMENC iz Doliške ceste 22, VITANJE. Pogreb bo v SREDO, 22.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Sveta maša bo po pogrebu. Krsta bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

JANEZ ČASL (1934)

Umrl je JANEZ ČASL iz Varpolja 60, REČICA OB SAVINJI. Pogreb bo v SREDO, 22.3.2023, ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ELIZABETA ZAČNIK (1942)

Umrla je ELIZABETA ZAČNIK iz SAVINE 64, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v PONEDELJEK, 20.3.2023, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Krsta bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ANDŽELKO BLAŽUN (1961)

Umrl je ANDŽELKO BLAŽUN iz Stritarjeve ulice 5, ŽALEC. Pogreb bo v PONEDELJEK, 20.3.2023, ob 12. uri na pokopališču v TRBOVLJAH. Žara bo v PONEDELJK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v TRBOVLJAH.

ANA DVORNIK (1940)

Umrla je ANA DVORNIK iz MOZIRJA, Na Tratah 18. Pogreb bo v TOREK, 21.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MIHAEL UZAR (1926)

Umrl je MIHAEL UZAR iz Zadrečke ceste 29, NAZARJE. Pogreb bo v PETEK, 17.3.2023, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

DUŠAN OGOREVC (1958)

Umrl je DUŠAN OGOREVC iz PETROVČ 244. Pogreb bo v PETEK, 17.3.2023, ob 11. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU

MATEJ HORVAT (1974)

Umrl je MATEJ HORVAT iz ŽALCA, Bevkova 12. Pogreb bo v PETEK, 17.3.2023, ob 13. uri na pokopališču v ŽALCU.

MARIJA PRODNIK (1934)

Umrla je MARIJA PRODNIK iz SOLČAVE 10 b. Pogreb bo v ČETRTEK, 16.3.2023, ob 15.30 uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

FRANČIŠKA JURKOVNIK (1928)

Umrla je FRANČIŠKA JURKOVNIK iz Prešernove ulice 6, MOZIRJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 16.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske Karitas Mozirje , Šmihel nad Mozirjem.

MATILDA MARKELJ (1933)

Umrle je MATILDA MARKELJ iz Spodnje Rečice 63. Pogreb bo v SOBOTO, 11.3.2023, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

AMALIJA HRASTNIK (1928)

Umrla je AMALIJA HRASTNIK iz LEPE NJIVE 5. Pogreb bo v ČETRTEK, 9.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Krsta bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

ADOLF FUŽIR (1941)

Umrl je ADOLF FUŽIR iz Zadrečke ceste 19, NAZARJE. Pogreb bo v SOBOTO, 11.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

OLGA GRUDNIK (1951)

Umrla je OLGA GRUDNIK iz TIROSEKA 70. Pogreb bo v SOBOTO, 11.3.2023 ob 15. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v NOVI ŠTIFTI.

STANISLAV MARUŠEK (1935)

Umrl je STANISLAV MARUŠEK iz CELJA, Na zelenici 12. Pogreb bo v PETEK, 10.3.2023, ob 14. uri na pokopališču v CELJU. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici na pokopališču v CELJU.

RUDOLF RAVNAK (1929)

Umrl je RUDOLF RAVNAK iz ŠALEKA 91. Pogreb bo v SREDO, 8.3.2023 ob 15. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

JERNEJ PLANKL (1957)

Umrl je JERNEJ PLANKL iz LUČ 128. Pogreb bo v ČETRTEK, 9.3.2023 ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v namen društva Junaki 3. nadstropja.

MARIJA PODBREŽNIK (1946)

Umrla je MARIJA PODBREŽNIK iz RADUHE 59, LUČE. Pogreb bo v PETEK, 3.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v PETEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

IVAN ČOPAR (1952)

Umrl je IVAN ČOPAR iz MOZIRJA, Loke pri Mozirju 44 a. Pogreb bo v ČETRTEK, 2.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ZDRAVKO NOVAK (1936)

Umrl je ZDRAVKO NOVAK iz REČICE OB SAVINJI 118. Pogreb bo v PETEK, 3.3.2023, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MARIJA KOLAR (1935)

Umrla je MARIJA KOLAR iz Drešinje vasi 48. Pogreb bo v ČETRTEK, 2.3.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

JOŽE PLANKL (1961)

Umrl je JOŽE PLANKL iz TEPANJ 84. Pogreb bo v TOREK, 28.2.2023, ob 15. uri z mašo na pokopališču v VITANJU. Krsta bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

ROZALIJA HROVAT (1931)

Umrla je ROZALIJA HROVAT iz HUDINJE 23, VITANJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 27.2.2023, ob 16. uri na pokopališču v VITANJU. Krsta bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

ANTON ŠINKAR (1943)

Umrl je ANTON ŠINKAR iz Zadrečke ceste 3, NAZARJE. Pogreb bo v TOREK, 28.2.2023, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

IGOR MAJERLE (1954)

Umrl je IGOR MAJERLE iz ŽALCA, Savinjska cesta 63. Pogreb bo v TOREK, 28.2.2023, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na TEHARJAH. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na TEHARJAH.

ALOJZ BIDER (1963)

Umrl je ALOJZ BIDER iz DOL SUHE 22. Pogreb bo v TOREK, 28.2.2023, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MARIJA POLJANŠEK (1932)

Umrla je MARIJA POLJANŠEK iz LUČ 23. Pogreb bo v PETEK, 24.2.2023, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v PETEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

ANGELA VERZELAK (1930)

Umrla je ANGELA VERZELAK iz Podgore 40 a. Pogreb bo v PETEK, 24.2.2023 ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

SILVESTRA KLEMENČIČ (1933)

Umrla je SILVESTRA KLEMENČIČ iz Podgore 23, ŠMARTNO OB PAKI. Pogreb bo v SREDO, 22.2.2023, ob 15.30 uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v SREDO od 12. ure dlje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

VIKTOR VERVEGA (1949)

Umrl je VIKTOR VERVEGA iz LATKOVE VASI 23. Pogreb bo v TOREK, 21.2.2023, ob 13. uri na pokopališču v PREBOLDU. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v PREBOLDU. Sveta maša bo na njegov rojstni dan, to je v soboto, 4.3.2023 ob 18.uri v cerkvi Sv. Pavla v Preboldu.

MARIJA KLEMENAK (1936)

Umrla je MARIJA KLEMENAK iz MOZIRJA, Ob Savinji 1. Pogreb bo v PETEK, 17.2.2023, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

JANJA SEVČNIKAR (1961)

Umrla je JANJA SEVČNIKAR iz POLZELE, Krožna pot 8. Pogreb bo v SOBOTO, 18.2.2023, ob14. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dlje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Sveta maša bo po pogrebu.

ANA VIRANT (1934)

Umrla je ANA VIRANT iz Čopove 1, ŽALEC. Pogreb bo v SREDO, 15.2.2023, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v GRIŽAH.

LUDVIK KRIVEC (1947)

Umrl je LUDVIK KRIVEC iz Radmirja 110, Ljubno ob Savinji. Pogreb bo v SREDO, 15.2.2023, ob 15. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

TONI UGOVŠEK (1958)

Umrl je TONI UGOVŠEK iz Ljubnega ob Savinji, Na Pečeh 5. Pogreb bo v ČETRTEK, 16.2.2023, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SREDO od 16. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ANTON LESKOVŠEK (1938)

Umrl je ANTON LESKOVŠEK iz PARIŽELJ 68 A. Pogreb bo v NEDELJO, 12.2.2023, ob 14. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v NEDELJO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

IVANA ČEHOVIN (1933)

Umrla je IVANA ČEHOVIN iz Kajuhove ulice 14, ŽALEC. Pogreb bo v PETEK, 10.2.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.15 uri.

OLGA HAJDINJAK (1934)

Umrla je OLGA HAJDINJAK iz Levstikove ulice 1, MOZIRJE. Pogreb bo v SOBOTO, 11.2.2023, ob 13. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SOBOTO od 12.30 ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.