ALOJZIJA HANŽIČ (1941)

Umrla je ALOJZIJA HANŽIČ iz Rakovelj 19 a, BRASLOVČE. Pogreb bo v SOBOTO, 28.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 13.30 ure dalje pred poslovilno vežico v BRASLOVČAH.

17+

DRAGOTIN ORAČ (1935)

Umrl je DRAGOTIN ORAČ iz Gregorčičeve 7, CELJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 30.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

34+

MARIJA POCAJT (1938)

Umrla je MARIJA POCAJT iz Polzele, Pot v Šenek 7. Pogreb bo v PETEK, 27.11.2020 ob 11. uri na pokopališču na POLZELI. 

35+

MARIJA PAVLIČ (1939)

Umrla je MARIJA PAVLIČ iz RADUHE 62, LUČE. Pogreb bo v SOBOTO, 28.11.2020, ob 16. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SOBOTO od 15. ure dalje pred poslovilno vežico v LUČAH.

99+

IRENA TURNŠEK (1942)

Umrla je IRENA TURNŠEK iz PODVRHA 48, BRASLOVČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 26.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

112+

IVANA MAROVT (1927)

Umrla je IVICA MAROVT iz KAMENČ 20 B. Pogreb bo v ČETRTEK, 26.11.2020, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v ČETRTEK od 13.30 ure pred poslovilno vežico v BRASLOVČAH.

93+

MARJAN STANISLAV KOTNIK (1945)

Umrl je MARJAN KOTNIK STANISLAV iz CELJA, Valvasorjeva ulica 44. Pogreb bo v ČETRTEK, 26.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

82+

MARIJA LUKAČ (1951)

Umrla je MARIJA LUKAČ, iz Konjskega vrha 34. Pogreb bo v SREDO, 25.11.2020 v ožjem družinskem krogu.

198+

JOŽEF BOŽIČ (1938)

Umrl je JOŽEF BOŽIČ iz PRODA 35, GORNJI GRAD. Pogreb bo v SREDO, 25.11.2020, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

219+

MILENA JOŽEFA PUST, roj. KRIŽNIK (1922)

Umrla je MILENA JOŽEFA PUST iz MOZIRJA, Na trgu 28. Pogreb bo v TOREK, 24.11.2020, ob 13.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

150+

IVAN PUNGERŠEK (1946)

Umrl je IVAN PUNGERŠEK iz  Planine pri Sevnici 51. Pogreb bo v PONEDELJEK, 23.11.2020, v ožjem družinskem krogu ob 15. uri na pokopališču v PREBOLDU.

113+

IRENA REMIC (1966)

Umrla je IRENA REMIC iz SPODNJE REČICE 54. Pogreb bo v NEDELJO, 22.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

613+

JOŽEF REMŠAK (1947)

Umrl je JOŽEF REMŠAK iz HOMCA 5. Pogreb bo v SOBOTO, 21.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

216+

PAVEL NOVAK (1936)

Umrl je PAVEL NOVAK iz MOZIRJA, Na Tratah 8. Pogreb bo v ČETRTEK, 19.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 13.30 ure dalje pred poslovilno vežico v MOZIRJU.

230+

JOŽEF RAJTER (1924)

Umrl je JOŽEF RAJTER  iz Florjana pri Gornjem Gradu 37. Pogreb bo v PETEK, 20.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

192+

CIRIL OKORN (1935)

Umrl je CIRIL OKORN, stanujoč GRIŽE 4. Pogreb bo v ČETRTEK, 19.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

118+

MAKSIMILJAN KOVŠE (1939)

Umrl je MAKSIMILJAN KOVŠE iz BREZNA 41, VITANJE. Pogreb bo v TOREK, 17.11.2020, ob 15. uri na pokopališču v VITANJU.

130+

MARIJA PINTER (1934)

Umrla je MARIJA PINTER iz LIBOJ 81 B. Pogreb bo v TOREK, 17.11.2020 v najožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

82+

JOŽEFA JUVAN MÜLLER ( 1937)

Umrla je JOŽEFA JUVAN MÜLLER  iz Foršta 43, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SREDO, 18.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

172+

TEREZIJA DIMEC (1930)

Umrla je TEREZIJA DIMEC iz ŽALCA, Heroja Staneta 6. Pogreb bo v SREDO,18.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU. 

113+

JANEZ VERBUČ (1939)

Umrl je JANEZ VERBUČ iz ŠMIHELA 8. Pogreb bo v TOREK, 17.11.2020, ob 11. uri na pokopališču v ŠMIHELU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje pred poslovilno vežico v ŠMIHELU.

434+

STANISLAVA FILAČ (1946)

Umrla je STANISLAVA FILAČ iz Attemsovega trga 12, GORNJI GRAD. Žara bo v PONEDELJEK od 10.30 ure dalje pred poslovilno vežico v GORNJEM GRADU. Pogreb bo v PONEDELJEK, 16.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

376+

IVANA PRESEČNIK (1930)

Umrla je IVANA PRESEČNIK iz GORNJEGA GRADA, Spodnji trg 4. Pogreb bo v NEDELJO, 15.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

177+

PAVLA BERGLES (1931)

Umrla je PAVLA BERGLES iz Planine 32, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 14.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

228+

STANISLAV KOPUŠAR (1942)

Umrl je STANISLAV KOPUŠAR iz Sp. Pobrežij 19. Pogreb bo v SOBOTO, 14.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

417+

ANA IVANIČ (1926)

Umrla je ANA IVANIČ iz POLZELE, Cesta v Gaj 75. Pogreb bo v SOBOTO, 14.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

100+

STANISLAVA MOLIČNIK (1945)

Umrla je STANISLAVA MOLIČNIK iz Zadrečke ceste 17, NAZARJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 12.11.2020, ob 10.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

194+

ANTON MARKUŠ (1940)

Umrl je ANTON MARKUŠ iz RADEGUNDE 9. Pogreb bo v PETEK, 13.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

354+

FRANC MOLIČNIK (1934)

Umrl je FRANC MOLIČNIK iz KRNICE 35, LUČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 12.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

300+