ANTON KANIČ (1935)

Umrl je ANTON KANIČ iz Migojnic, št. 77, nazadnje stanujoč v Špesovem domu v Vojniku. Pogreb bo v PONEDELJEK, 8.3.2021 ob 11. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo v PONEDELJEK od 10.30 ure pred poslovilno vežico v GRIŽAH.

+12

SILVA SIRŠE (1929)

Umrla je SILVA SIRŠE iz VELENJA, Cesta na jezero 4. Pogreb bo v PETEK, 5.3.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v PODKRAJU.

+34

VILJEM ČREMOŽNIK (1949)

Umrl je VILJEM ČREMOŽNIK iz DOBRIČA 16. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.3.2021 ob 14.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ANDRAŽU NAD POLZELO.

+185

MATILDA ŠALEJ (1929)

Umrla je MATILDA ŠALEJ iz Cvetlične ulice 59, POLZELA. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.3.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+79

MARIJA KLADNIK (1926)

Umrla je MARIJA KLADNIK iz Podvolovljeka 36, LUČE. Pogreb bo v TOREK, 2.3.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

+130

FRANČIŠEK – FRANC TURNŠEK (1933)

Umrl je FRANČIŠEK – FRANC TURNŠEK iz Šmatevža 10. Pogreb bo v PETEK, 26.2.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM.

+115

MARIJA DEŽELAK (1949)

Umrla je MARIJA DEŽELAK iz Brega pri Polzeli, Krožna pot 24. Pogreb bo v SOBOTO, 27.2.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+136

ANTON STROPNIK (1941)

Umrl je ANTON STROPNIK iz Lepe Njive, nazadnje stanujoč Bezenškova 55, CELJE. Pogreb bo v SOBOTO, 27.2.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

+143

ANA VODOPIVEC (1930)

Umrla je ANA VODOPIVEC iz CELJA, Na Otoku 7. Pogreb bo v TOREK, 23.2.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v CELJU. 

+83

IVAN SEMPRIMOŽNIK (1927)

Umrl je IVAN SEMPRIMOŽNIK iz Vologa 23, ŠMARTNO OB DRETI. Pogreb bo v TOREK, 23.2.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.

+653

JANKO RAJTER (1937)

Umrl je JANKO RAJTER iz Hribernikove 15, MOZIRJE. Pogreb bo v TOREK, 23.2.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

+196

BRANKO DREV (1961)

Umrl je BRANKO DREV iz Praprotnikove 25, MOZIRJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 25.2.2021, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

+153

SILVESTER RIHAR (1945)

Umrl je SILVESTER RIHAR iz SOLČAVE 6. Pogreb bo v PONEDELJEK, 22.2.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu  na pokopališču v SOLČAVI.

+176

SEBASTIJAN GRADIŠEK (1968)

Umrl je SEBASTIJAN GRADIŠEK iz Robanovega Kota 41, SOLČAVA. Pogreb bo v NEDELJO, 21.2.2021 ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

+295

ANTON KALŠEK (1941)

Umrl je ANTON KALŠEK iz LIBOJ 43. Pogreb bo v SREDO, 17.2.2021  v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH. 

+119

FERDINAND PUNGARTNIK (1944)

Umrl je FERDINAND PUNGARTNIK iz STENICE 12, VITANJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 15.2.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

+112

RAFAELA KOČEVAR (1931)

Umrla je RAFAELA KOČEVAR iz LJUBLJANE, Klopčičeva 2. Pogreb bo v PONEDELJEK, 15.2.2021 ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORENJU.

+130

FRANC KARTUŠ (1938)

Umrl je FRANC KARTUŠ iz Plečnikove 29, CELJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.2.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+741

MARIJA ZAGOŽEN (1933)

Umrla je MARIJA ZAGOŽEN iz Zgornjega pobrežja 5. Pogreb bo v PETEK, 12.2.2021,  ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+293

JOŽEF RAK (1948)

Umrl je JOŽEF RAK iz GOMILSKEGA 73. Pogreb bo v NEDELJO, 7.2.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve na GOMILSKEM.

+272

JAKOB RESNIK (1948)

Umrl je JAKOB RESNIK iz Podolševe 4, SOLČAVA. Pogreb bo v PONEDELJEK, 8.2.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

+222

ALBIN FIJAVŽ (1957)

Umrl je ALBIN FIJAVŽ iz Brezna 52, VITANJE. Pogreb bo v SREDO, 10.2.2021 ob 15. uri na  pokopališču v VITANJU.  Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

+350

JANEZ BANKO (1932)

Umrl je JANEZ BANKO iz Rožne ceste 12, Ločica ob Savinji. Pogreb bo v TOREK, 9.2.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+201

STANISLAVA MLINAR (1946)

Umrla je STANISLAVA MLINAR iz koroške ceste 3, ŠOŠTANJ. Pogreb bo v PONEDELJEK, 8.2.2021 ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+174

ELIZABETA VOLČANŽEK (1926)

Umrla je ELIZABETA VOLČANŽEK iz Ceste v Rastke 14, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 6.2.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

+210

STANISLAV OŽIR (1933)

Umrl je STANISLAV OŽIR iz Brnice 1 b. Pogreb bo v PETEK, 5.2.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

+175

NADA PRISTOVŠEK (1960)

Umrla je NADA PRISTOVŠEK iz Drešinje vasi 55. Pogreb bo v PETEK, 5.2.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. 

+353

FRANC VIDMAR (1937)

Umrl je FRANC VIDMAR iz ČOPOVE 4, ŽALEC. Pogreb bo v SREDO, 3.2.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+169

MAJDA MOŽINA (1954)

Umrla je MAJDA MOŽINA iz Ločice ob Savinji, Ob Savinji 54. Pogreb bo v NEDELJO, 7.2.2021, ob 11.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+582

BOŠTJAN VODLAK (1972)

Umrl je BOŠTJAN VODLAK iz ZGORNJIH GORČ 9. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.2.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

+455

JOŽEFA ŽVIPELJ (1933)

Umrla je JOŽEFA ŽVIPELJ iz Rečice ob Savinji 3. Pogreb bo v TOREK, 2.2.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+448

ANTON KOROŠEC (1959)

Umrl je ANTON KOROŠEC iz LEPE NJIVE 40. Pogreb bo v TOREK, 2.2.2021, ob 14.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

+430

JOŽE TAVČAR ( 1950)

Umrl je JOŽE TAVČAR iz Tomšičeve ulice 6, ŽALEC. Pogreb bo v SOBOTO, 30.1.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+214

PAVLA KOZIKAR (1926)

Umrla je PAVLA KOZIKAR iz LJUBNICE 10 A, VITANJE. Pogreb bo v SREDO, 27.1.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

+167

MARTIN BERZELAK (1950)

Umrl je MARTIN BERZELAK. Pogreb bo v SOBOTO, 30.1.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

+195

ELIZABETA PENCELJ (1931)

Umrla je ELIZABETA PENCELJ iz POLZELE, Ob železnici 48. Pogreb bo v NEDELJO, 31.1.2021, ob 11.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+215

IVAN HRIBERŠEK (1944)

Umrl je IVAN HRIBERŠEK iz  REČICE OB SAVINJI 150. Pogreb bo v SREDO, 27.1.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+411

JOŽEF KLADNIK (1934)

Umrl je JOŽEF KLADNIK iz Malega Vrha 19 a. Pogreb bo v PETEK, 29.1.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v PETEK od 13.30 ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

+262

MARIJA GORNIK (1930)

Umrla je MARIJA GORNIK iz KOKARIJ 33. Pogreb bo v ČETRTEK, 28.1.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. 

+279

JOŽEF ZUPANČIČ (1934)

Umrl je JOŽEF ZUPANČIČ iz ZAKLA 1. Pogreb bo v TOREK, 26.1.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM.

+296

ANTON DOBNIK ( 1937)

Umrl je ANTON DOBNIK iz LETUŠA 62. Pogreb bo v TOREK, 26.1.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

+310

VOJTEH KLEMENŠEK (1952)

Umrl je VOJTEH KLEMENŠEK iz ROBANOVEGA KOTA 8, SOLČAVA. Pogreb bo v SREDO, 27.1.2021, ob 11. uri, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

+523

DANIJEL ŠUSTER (1928)

Umrl je DANIJEL ŠUSTER iz PETROVČ 259. Pogreb bo v TOREK, 26.1.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+169

VIDA KOS (1939)

Umrla je VIDA KOS iz Žaborja 5, NAZARJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 25.1.2021, ob 14. uri, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

+534

RUDOLF TAJNŠEK (1945)

Umrl je RUDOLF TAJNŠEK iz PODGORE 37 A. Pogreb bo v PONEDELJEK, 25.1.2021, ob 14.30 uri, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI.

+512

BERNARDA GREGORC (1933)

Umrla je BERNARDA GREGORC iz Lepe Njive 13. Pogreb bo v SREDO, 20.1.2021, ob 12. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMIHELU.

+298

MARIJA HREN (1931)

Umrla je MARIJA HREN iz NAZARIJ, Pod Slatino 16. Pogreb bo v SOBOTO, 30.1.2021, ob 13. uri na pokopališču v NAZARJAH v ožjem družinskem krogu.

+300

SLAVKO GJEREK (1965)

Umrl je SLAVKO GJEREK iz POLZELE, Glavni trg 49. pogreb bo v SOBOTO, 23.1.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+2.090

MARIJA BLAGOJEVIĆ (1938)

Umrla je MARIJA BLAGOJEVIĆ iz Hofbauerjeve ulice 5, MOZIRJE. Pogreb bo v SOBOTO, 23.1.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

+382

VERONIKA BIZJAK (1946)

Umrla je VERONIKA BIZJAK iz DOL SUHE 7. Pogreb bo v PONEDELJEK, 25.1.2021, ob 12. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+310

FRANC ČEŠNOVAR (1941)

Umrl je FRANC ČEŠNOVAR iz Kokarij 24. Pogreb bo v SOBOTO, 23.1.2021 ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+306

FRANC ŠINKOVEC (1930)

Umrl je FRANC ŠINKOVEC iz Pustega Polja 30. Pogreb bo v PETEK, 22.1.2021, ob 16. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+718

LJUBIŠA VREŽANOVIĆ (1979)

Umrl je LJUBIŠA VREŽANOVIĆ  iz Pongraca 95c. Pogreb bo v PETEK, 22.1.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

+499

ALOJZIJ VASLE (1937)

Umrl je ALOJZIJ VASLE iz POLZELE, Savinjsko nabrežje 102. Pogreb bo v NEDELJO, 17.1.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+469

LUCIJA STARC (1928)

Umrla je LUCIJA STARC iz POLZELE, Glavni trg 36. Pogreb bo v SOBOTO, 16.1.2021, ob 10. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+343

VERONIKA PETEK (1931)

Umrla je VERONIKA PETEK iz Pongraca 67 c. Pogreb bo v PETEK, 15.1.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+194

ANTON GOVEDIĆ (1962)

Umrl je ANTON GOVEDIĆ iz POLZELE, Cvetlična ulica 58. Pogreb bo v ČETRTEK, 14.1.2021, ob 12. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+601

KRISTINA POTOČNIK (1937)

Umrla je KRISTINA POTOČNIK iz ŽALCA. Pogreb bo v PETEK, 15.1.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+214

JOŽEFA GOSTEČNIK (1938)

Umrla je JOŽEFA GOSTEČNIK iz Šmihelske ceste 64, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 13.1.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMIHELU NAD MOZIRJEM.

+333

MARIJA GRUDEN (1935)

Umrla je MARIJA GRUDEN iz Langusove 20, LJUBLJANA. Pogreb bo v TOREK, 12.1.2021, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

+140

MARIJA ČEPIN (1936)

Umrla je MARIJA ČEPIN iz ARJE VASI 83. Pogreb bo v TOREK, 12.1.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+118

MARIJA ŠTRBENK (1934)

Umrla je MARIJA ŠTRBENK iz BOČNE 40. Pogreb bo v SOBOTO, 9.1.2021,  ob 14. uri v ožjem krogu na pokopališču v BOČNI.

+273

MARIJA KRAJNC (1950)

Umrla je MARIJA KRAJNC iz Planine 10, Ljubno ob Savinji. Pogreb bo v PONEDELJEK, 11.1.2021 ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

+491

ALBIN HROVAT (1930)

Umrl je ALBIN HROVAT iz Vitanjskega Skomarja 14. Pogreb bo v ČETRTEK, 7.1.2021, ob 15. uri  v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

+217

ANA KOMAR (1942)

Umrla je ANA KOMAR iz Grušovelj 11. Pogreb bo v NEDELJO, 10.1.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI

+268

DANIJEL ŽIVORTNIK (1949)

Umrl je DANIJEL ŽIVORTNIK iz POLZELE, SAVINJSKA CESTA 286. Pogreb bo v NEDELJO, 10.1.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+314

NADA SETNIKAR (1935)

Umrla je NADA SETNIKAR iz VRBJA 20. Pogreb bo v SOBOTO, 9.1.2021 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+145

KARL JORDAN (1934)

Umrl je KARL JORDAN iz Šmartnega ob Paki 93. Pogreb bo v PETEK, 8.1.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo. Darove lahko prispevate RK Slovenije, Območno združenje Velenje, Foitova 2. TRR: SI56 0242 6001 1969 849 (NLB d.d. ) sklic 00240270. Namen donacije za KORK Šmartno ob Paki.

+208

ZOFIJA SKOK (1936)

Umrla je ZOFIJA SKOK. Pogreb bo v SREDO, 6.1.2021 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

+177

MARKO ROBNIK (1993)

Umrl je MARKO ROBNIK iz Primoža pri Ljubnem 62. Pogreb bo v SOBOTO, 9.1.2021 ob 10. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

+3.164

FERDINAND SEDUŠAK (1943)

Umrl je FERDINAND SEDUŠAK iz Kocbekove ceste 15, GORNJI GRAD. Pogreb bo v NEDELJO, 3.1.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

+256

MIHAEL POTOČNIK (1928)

Umrl je POTOČNIK MIHAEL iz TIROSEKA 68. Pogreb bo v NEDELJO, 3.1.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NOVI ŠTIFTI.

+155

JOŽEFA SITAR (1937)

Umrla je JOŽEFA SITAR iz Andraža 38. Pogreb bo v ČETRTEK , 7.1.2021, ob 12. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Andražu nad Polzelo. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkvenih potreb za cerkev v Andražu.

+901

JANEZ BEZJAK (1936)

Umrl je JANEZ BEZJAK iz Lok pri Mozirju 53. Pogreb bo v SREDO, 30.12.2020, ob 11. uri na pokopališču v MOZIRJU.

+279

OTON KRONOVŠEK (1955)

Umrl je OTON KRONOVŠEK iz Podvina 57. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+955

ANA ŽUNTAR (1940)

Umrla je ANA ŽUNTAR iz Zgornjega Pobrežja 29. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.12.2020, ob 12. uri  v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

+314

ANA FUNTEK (1928)

Umrla ja ANA FUNTEK iz Luč 59. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v SREDO, 30.12.2020, ob 13. uri na pokopališču v LUČAH.

+214

ŠEMROV DUŠAN (1953)

Umrl je ŠEMROV DUŠAN iz Savinjske ceste 84, ŽALEC. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GOTOVLJAH.

+220

VILMA GRM (1922)

Umrla je VILMA GRM iz  Vitanjskega Skomarja 14. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.12.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU. 

+203

FRANČIŠEK BORŠNAK (1938)

Umrl je FRANČIŠEK BORŠNAK iz ŽLABORJA 14 A. Pogreb bo v ČETRTEK, 24.12.2020,  ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

+328

STANISLAV MEŽNAR (1940)

Umrl je STANISLAV MEŽNAR iz Trnave 21 c. Pogreb bo v SREDO, 23.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠENTRUPERTU.

+196

IVANKA KOŽUL (1930)

Umrla je IVANKA KOŽUL iz PTUJA. Pogreb bo v TOREK, 22.12.2020, ob 11. uri  v ožjem družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

+116

MARIJA ZAJC (1932)

Umrla je MARIJA ZAJC iz MOZIRJA, Ob Savinji 12. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

+195

ALOJZ BANKO (1932)

Umrl je ALOJZ BANKO iz ŠENTJANŽA 24, REČICA OB SAVINJI. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.12.2020,  ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. 

+244

LOVRO KVAS (1961)

Umrl je LOVRO KVAS iz Bevkove 7, ŽALEC. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v CELJU.

+256

JOŽEF APNAR (1926)

Umrl je JOŽEF APNAR iz PETROVČ 87. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. 

+161

VLADO MRHAR (1926)

Umrl je VLADO MRHAR iz Rogaške Slatine. Od njega se bomo poslovili v NEDELJO, 27.12.2020,  v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI. 

+117

MARIJA CAJNKO (1927)

Umrla je MARIJA CAJNKO iz ZALOŽ 44, POLZELA. Pogreb bo v SOBOTO, 26.12.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+157

MARIJA SELIŠNIK (1928)

Umrla je MARIJA SELIŠNIK iz PODVEŽE 37. Pogreb bo v TOREK, 22.12.2020, ob 12. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

+251

BRANKO REPENŠEK (1958)

Umrl je BRANKO REPENŠEK iz ŠMIKLAVŽA 2, NOVA ŠTIFTA. Pogreb bo v PETEK, 18.12.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NOVI ŠTIFTI.

+226

MARIJA URTELJ (1934)

Umrla je MARIJA URTELJ iz LUČ 123. Pogreb bo v SREDO, 23.12.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

+228

DUŠAN ANĐELKOVIĆ (1935)

Umrl je DUŠAN ANĐELKOVIĆ iz Arje vasi 6 a. Pogreb bo v PONEDELJEK, 21.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+173

MARTIN DUŠIČ (1938)

Umrl je MARTIN DUŠIČ iz ŽLABORJA 21, NAZARJE. Pogreb bo v SREDO, 23.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

+194

JANKO JANŽOVNIK (1955)

Umrl je JANKO JANŽOVNIK iz DOBROVELJ 11, BRASLOVČE. Pogreb bo v SREDO, 23.12.2020,  ob  15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

+283

IVAN MATKO (1961)

Umrl je IVAN MATKO iz Dobrovelj pri Mozirju 11. Pogreb bo v SOBOTO, 19.12.2020, ob 13.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

+615

ALOJZIJ GOLIČNIK (1938)

Umrl je ALOJZIJ GOLIČNIK iz Lepe Njive 20. pogreb bo v ČETRTEK, 17.12.2020, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču  v ŠMIHELU NAD MOZIRJEM.

+382

MARIJA ČOKAN (1926)

Umrl je MARIJA ČOKAN iz Lok pri Mozirju 4. Pogreb bo v PONEDELJEK, 21.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

+226

FRANC OŽIR (1940)

Umrl je FRANC OŽIR  iz POLZELE, Glavni trg 47. Pogreb bo v SOBOTO, 19.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

+612

ALOJZIJA GOLTNIK (1930)

Umrla je ALOJZIJA GOLTNIK iz ŠMIHELA 24. Pogreb bo v TOREK, 15.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMIHELU.

+529

TRUDA VERDEL (1942)

Umrla je VERDEL TRUDA iz ŽALCA, Ulica Žalskega tabora 9. Pogreb bo v SREDO, 16.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+153