JOŽEFA BREZOVNIK (1931)

 Umrla je JOŽEFA BREZOVNIK,  po domače Paherjeva mama, iz MOZIRJA , NA TRGU 21. Pogreb bo v PETEK 12.8.2022, ob 17. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PETEK od 15. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JOŽEFA SLAPNIK (1937)

Umrla je JOŽEFA SLAPNIK iz Tratnikove ulice 3, NAZARJE. Pogrebna maša  bo v PETEK, 12.8.2022 ob 16. uri na  pokopališču v NAZARJAH.

IVANA HRIBERŠEK (1931)

Umrla je IVANA HRIBERŠEK iz LJUBIJE 7, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 10.8.2022, ob 17. uri na POKOPALIŠČU V Mozirju. Krsta bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

FRANČIŠKA TRATNIK (1932)

Umrla je FRANČIŠKA TRATNIK iz Podsmrečja 8, GORNJI GRAD. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje  v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

IVANA VERTOT (1951)

Umrla je IVANA VERTOT iz Tlake 22, GORNJI GRAD. Pogreb bo v SREDO, 10.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo na dan pogreba od 9. ure  dalje  v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

FILIP MEDVEŠEK (1941)

Umrl je FILIP MEDVEŠEK iz Miklavža pri Taboru 29, nazadnje oskrbovanec DU POLZELA.  Pogreb bo v PETEK, 12.8.2022  ob 9. uri na pokopališču na POLZELI.

POLAK JOŽE (1946)

Umrl je POLAK JOŽE iz Šentjanža 60, Rečica ob Savinji. Pogreb bo v TOREK, 9.8.2022, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 13. ure  dalje  v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

IVAN PODGORŠEK (1946)

Umrl je IVAN PODGORŠEK iz Žlaborja 4, NAZARJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 8.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

MARIJA KUNST (1942)

Umrla je MARIJA KUNST iz GRAJSKE VASI 17. Pogreb bo v NEDELJO, 7.8.2022, ob 11.30 uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo v NEDELJO od 8.30 ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

JOŽEF JELEN (1949)

Umrl je JOŽEF JELEN iz Ločiške ceste 64, POLZELA. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.8.2022, ob 12. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JANEZ ŠUMAK (1938)

Umrl je JANEZ ŠUMAK iz Podvrha 98, BRASLOVČE. Pogreb bo v PETEK, 5.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

IVANKA JERIČ (1930)

Umrla je IVANKA JERIČ iz Aljaževe ulice 16, DOMŽALE. Pogreb bo v PETEK, 5.8.2022, ob 11. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

JOŽICA ZEME (1934)

Umrla je JOŽICA  ZEME, oskrbovanka DSO CELJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.8.2022, ob 10. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

MARIJA REBERČNIK (1932)

Umrla je MARIJA REBERČNIK iz LJUBIJE 66 A. Pogreb bo v SREDO, 3.8.2022, ob 17. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

JANO KRAJNC (1924)

Umrl je JANO KRAJNC iz Ulice Savinjske čete 8, ŽALEC. Pogreb bo v SREDO, 3.8.2022, ob 14.30 uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v poslovilni vežici Žalec od 13.30 ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MARIJA VASLE (1935)

Umrla je MARIJA VASLE iz Partizanske ulice 36, ŽALEC. Pogreb bo v PETEK, 29.7.2022, ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU. Krsta bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

MARIJA RIŽNAR (1935)

Umrla je MARIJA RIŽNAR iz POLZELE, Pot v Šenek 7. Pogreb bo v SOBOTO, 30.7.2022 ob 10. uri na pokopališču na POLZELI.

MARTIN BEDENIK (1961)

Umrl je MARTIN BEDENIK iz ŽALCA, Ulica heroja Staneta 7. Pogreb bo v TOREK, 26.7.2022, ob 16. uri na pokopališču v ŽALCU. Krsta s pokojnikom bo v TOREK od 14. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

VIKTOR LUKŠE (1950)

Umrl je VIKTOR LUKŠE iz PUSTEGA POLJA  1. Pogreb bo v PONEDELJEK, 25.7.2022, ob 18. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PONEDELJEK od 15. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

BERTA ERMENC (1940)

Umrla je BERTA ERMENC iz Rečice ob Savinji 113. Pogreb bo v TOREK, 26.7.2022, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v TOREK od 11. ure  dalje  v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

ANA STEBLOVNIK (1929)

Umrla je ANA STEBLOVNIK,  po domače Rogljeva Anika iz BREZIJ 37, Mozirje. Pogreb bo v PETEK, 22.7.2022 ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Krsta bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

VALENTINA ŠPOLJAR (1955)

Umrla je VALENTINA ŠPOLJAR iz BOČNE 107. Pogreb bo v PETEK, 22.7.2022, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

GREGA KALIN (1996)

Umrl je GREGA KALIN iz Spodnjih Kraš 37. Pogreb bo v SREDO, 20.7.2022 ob 17. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Sveta maša bo po pogrebu. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici . 

FERDINAND KLAUS ERNST (1941)

Umrl je FERDINAND KLAUS ERNST iz PODVRHA 35, MOZIRJE. Pogreb bo v TOREK, 19.7.2022, ob 13. uri na pokopališču v CELJU. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici  št. 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

CVETKA NARALOČNIK (1969)

Umrla je CVETKA NARALOČNIK iz LJUBNEGA OB SAVINJI, Cesta v Rastke 21. Pogreb bo v TOREK, 19.7.2022, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

VERONIKA GRADIŠEK (1936)

Umrla je VERONIKA GRADIŠEK iz ROBANOVEGA KOTA 41. Pogreb bo v TOREK, 19.7.2022, ob 15. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

FRANC VISOČNIK (1951)

Umrl je FRANC VISOČNIK iz TERA 45, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v PETEK, 15.7.2022, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Krsta bo v PETEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

IVAN PRODNIK (1955)

Umrl je IVAN PRODNIK iz Velikega Vrha 12, ŠMARTNO OB PAKI. Pogreb bo v SOBOTO, 16.7.2022, ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v SOBOTO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

DRAGO STROJIN (1951)

Umrl je DRAGO STROJIN iz Čopove 3, ŽALEC. Pogreb bo v SOBOTO, 16.7.2022, ob 10.30 uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

VERONIKA KUNST (1944)

Umrla je VERONIKA KUNST iz Grajske vasi 15 d. Pogreb bo v SOBOTO, 16.7.2022, ob 16. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

VESNA HAJNŠEK (1958)

Umrla je VESNA HAJNŠEK iz RAKOVELJ 7, Braslovče. Pogreb bo v SOBOTO, 16.7.2022, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

FRANC MOLIČNIK (1952)

Umrl je FRANC MOLIČNIK iz LUČ 117. Pogreb bo v PETEK, 15.7.2022, ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v PETEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

MIRKO MIKOLA (1955)

Umrl je MIRKO MIKOLA iz Čopove 4, ŽALEC. Pogreb bo v SREDO, 13.7.2022, ob 15.45 uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v SREDO ob 15.45 pred poslovilno vežico v Žalcu.

IVAN KOREN (1946)

Umrl je IVAN KOREN iz REČICE OB PAKI 10 A. Pogreb bo v SREDO, 13.7.2022, ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v SREDO od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

IVANA STROJANŠEK (1926)

Umrla je IVANA STROJANŠEK iz DOBROVELJ 10. Pogreb bo v SOBOTO, 9.7.2022, ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni većici v NAZARJAH.

IVANA BUDNA (1930)

Umrla je IVANA BUDNA iz FORŠTA 33, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 9.7.2022, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici  na LJUBNEM OB SAVINJI.

ROZALIJA ŠRAMEL (1942)

Umrla je ROZALIJA ŠRAMEL iz MOZIRJA, Aškerčeva ulica 28. Pogreb bo v SOBOTO, 2.7.2022, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SOBOTO  od 12. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JANEZ TESOVNIK (1931)

Umrl je JANEZ TESOVNIK iz ZGORNJEGA DOLA 68. Pogreb bo v PETEK, 1.7.2022, ob 16. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v NOVI ŠTIFTI.

JOŽE VOLK (1938)

Umrl je JOŽE VOLK iz MOZIRJA, Na Trgu 22. Pogreb bo v ČETRTEK, 30.6.2022, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 15. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

SIMON KUKEC (1980)

Umrl je SIMON KUKEC iz Spodnje Rečice 3 c. Pogreb bo v ČETRTEK, 30.6.2022, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

SLAVICA KOŠEC (1955)

Umrla je SLAVICA KOŠEC iz POLZELE, Malteška cesta 10. Pogreb bo v TOREK, 28.6.2022, ob 18. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v TOREK od 16. ure dalje pred  poslovilno vežico na POLZELI.

NEŽA OŽIR (1943)

Umrla je NEŽA OŽIR iz POLZELE, Glavni trg 47. Pogreb bo v SOBOTO, 25.6.2022, ob 11. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

ALOJZ VIRTIČ (1925)

Umrl je ALOJZ VIRTIČ iz DOBRIŠE VASI 55. Pogreb bo v ČETRTEK, 23.6.2022, ob 11.30 uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

VALENTIN PURNAT (1942)

Umrl je VALENTIN PURNAT iz Florjana pri Gornjem Gradu 38. Pogreb bo v PONEDELJEK, 20.6.2022, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Krsta bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU. 

ALOJZIJA GOSTEČNIK (1932)

Umrla je GOSTEČNIK ALOJZIJA iz BREZJA 27, MOZIRJE. Pogreb bo v TOREK, 21.6.2022, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

STANISLAVA RAJH (1956)

Umrla je STANISLAVA RAJH iz Podgorja pri Letušu 6 c. Pogreb bo v SOBOTO, 18.6.2022, ob 11. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.  

ZDENKA PODKRIŽNIK (1945)

Umrla je ZDENKA PODKRIŽNIK iz Ljubnega ob Savinji, za Ljubnico 60. Pogreb bo v SOBOTO, 18.6.2022, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI. 

FRANC JAKOP (1929)

V 93. letu nas je zapustil oče, dedek in pradedek Franc Jakop z Ljubnega ob Savinji, Loke 13. Pogreb dragega pokojnika bo v PETEK, 17. 6.2022 ob 16. 00 uri na pokopališču na Ljubnem ob Savinji. Žara bo  v PETEK  od 10.00  dalje v mrliški vežici.

MARIJA GOLOB (1947)

Umrla je MARIJA GOLOB iz Podgorja pri Letušu 3. Pogreb bo v SREDO, 15.6.2022, ob 16. uri  na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SREDO od 14. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

VIKTOR ZDOLŠEK (1940)

Umrl je VIKTOR ZDOLŠEK iz Kidričeve ulice 7, ŽALEC. Pogreb bo v SREDO, 15.6.2022, ob 11. uri  v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

MARIJA TAJNŠEK (1943)

Umrla je MARIJA TAJNŠEK iz POLZELE, Glavni trg 29. Pogreb bo v SREDO, 15.6.2022, ob 16. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

UROŠ STEBLOVNIK (1986)

Umrl je UROŠ STEBLOVNIK iz Latkove vasi 131. Pogreb bo v SOBOTO, 11.6.2022, ob 13. uri na pokopališču v PREBOLDU. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v PREBOLDU. Sveta maša bo ob 12. uri.

JANEZ ROČNIK (1953)

Umrl je JANEZ ROČNIK iz VOLOGA 18. Pogreb bo v SOBOTO, 11.6.2022, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

FRANC STOPAR (1948)

Umrl je FRANC STOPAR iz Slatine 3 b. Pogreb bo v PETEK, 10.6.2022, ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

HERMINA LAMOT (1950)

Umrla je HERMINA LAMOT iz Hudinje 92. pogreb bo v ČETRTEK, 9.6.2022, ob 16. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

ANTONIJA ŠPEH (1937)

Umrla je ANTONIJA ŠPEH iz Lenarta pri Gornjem Gradu 9. Pogreb bo v PETEK, 10-6-2022, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v PETEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

ELIZABETA KRAMER (1934)

Umrla je ELIZABETA KRAMER iz RUŠ 5. Pogreb bo v SREDO, 8.6.2022 ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.15 uri. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. 

STANISLAV MIKLAVC (1936)

Umrl je STANISLAV MIKLAVC iz GORNJEGA GRADA. Pogreb bo v TOREK, 7.6.2022, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU. 

MARIJA VIVOD (1939)

Umrla je MARIJA VIVOD iz LJUBNICE 36, VITANJE. Pogreb bo v TOREK, 7.6.2022, ob 16. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

IGNAC TIRŠEK (1929)

Umrl je IGNAC TIRŠEK iz Zaboršta, DOMŽALE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 6.6.2022, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v PONEDELJEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

ZDRAVKO ZALEZNIK (1930)

Umrl je ZALEZNIK ZDRAVKO iz POLZELE, Pod Bregom 15. Pogreb bo v SOBOTO, 4.6.2022, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu  na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JOŽEFA ROSEC (1931)

Umrla je JOŽEFA ROSEC iz BOČNE 15. Pogreb bo v NEDELJO, 5.6.2022, ob 16. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo v NEDELJO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v BOČNI.

NEŽA ŠUSTER (1925)

Umrla je NEŽA ŠUSTER iz SLATINE 41. Pogreb bo v PETEK, 3.6.2022, ob 16.30 uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v PETEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

ALOJZ STANKO (1935)

Umrl je ALOJZ STANKO iz Savinjske ceste 232, POLZELA. Pogreb bo v ČETRTEK, 2.6.2022, ob 9.30 uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v ČETRTEK od 8. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Sveta maša bo v NEDELJO ob 7. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MARIJA RADANOVIČ (1938)

Umrje MARIJA RADANOVIČ iz LJUBLJANE, UL. Bratov Učakar 8. Pogreb bo v ČETRTEK, 2.6.2022, ob 18. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo v ČETRTEK od 16. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

PETER HUDINA (1959)

Umrl je PETER HUDINA iz SOLČAVE 66. Pogreb bo v SREDO, 1.6.2022, ob 14. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

HERMAN SKLEDAR (1941)

Umrl je HERMAN SKLEDAR iz LOGARSKE DOLINE 5. Pogreb bo v ČETRTEK, 2.6.2022, ob 15. uri na pokopališču v SOLČAVI.  Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

JANKO MAZEJ (1969)

Umrl je JANKO MAZEJ iz Belih Vod 28. Pogreb bo v SREDO, 1.6.2022, ob 15. uri na pokopališču v BELIH VODAH. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BELIH VODAH.

FRANC KNEZ (1951)

Umrl je  FRANC KNEZ iz PRESERIJ 6. Pogreb bo v  SREDO, 1.6.2022,  v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

VLADIMIRA FALETIČ (1925)

Umrla je VLADIMIRA FALETIČ iz PREBOLDA, Na zelenici 14. Pogreb bo v TOREK, 31.5.2022, ob 17. uri na pokopališču v PREBOLDU. Žara bo v TOREK od 14. ure dalje v poslovilni vežici v PREBOLDU. Sveta maša bo ob 16. uri.

JOŽE KLADNIK (1952)

Umrl je JOŽE KLADNIK, oskrbovanec DEOS GORNJI GRAD. Pogreb bo v SOBOTO, 28.5.2022, ob 14. uri  v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

KRISTINA KOS (1930)

Umrla je KRISTINA KOS iz Spodnjih Gorč 8. Pogreb bo v SOBOTO, 28.5.2022, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu. 

JOŽE PAVLIČ (1963)

Umrl je JOŽE PAVLIČ iz VRANSKEGA 147 A. Pogreb bo v PETEK, 27.5.2022, ob 16. uri na pokopališču na VRANSKEM. Žara bo v PETEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici na VRANSKEM. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

MARJANA PUNCER (1963)

Umrla je MARJANA PUNCER iz Lok pri Mozirju 5 a. Pogreb bo v SREDO, 25.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

MARTIN BITENC (1943)

Umrl je MARTIN BITENC iz Nizke 28, REČICA OB SAVINJI. Pogreb bo v SREDO, 25.5.2022, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

FRANC BRUNET (1959)

Umrl je FRANC BRUNET iz POLJAN 37. Pogreb bo v TOREK, 24.5.2022, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

FRANC BRITOVŠEK (1928)

Umrl je FRANC BRITOVŠEK iz BREZIJ 2, MOZIRJE. Pogreb bo v SOBOTO, 21.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SOBOTO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. 

TOMAŽIČ IVAN (1934)

Umrl je IVAN TOMAŽIČ iz Kasaz 58, PETROVČE. Pogreb bo v PETEK, 20.5.2022, ob 14. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

ANA METULJ (1933)

Umrla je ANA METULJ iz Savine 70, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 21.5.2022, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

FERDINAND POLIČNIK (1936)

Umrl je FERDINAND POLIČNIK iz Ceste na Rožnik 39 a, MOZIRJE. Pogreb bo v PETEK, 20.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

IVAN KUNSTIČ (1939)

Umrl je IVAN KUNSTIČ iz LEVCA 5, PETROVČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 19.5.2022, ob 14. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

ERIKA BAUMAN (1931)

Umrla je ERIKA BAUMAN iz Rečice ob Savinji 17 a. Pogreb bo v PETEK, 20.5.2022, ob 14. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 10.- ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

MARIJA BEZOVŠEK (1946)

Umrla  je MARIJA BEZOVŠEK iz Praprotnikove 12, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 18.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v Braslovčah.

JOŽEF MATKO (1942)

Umrl je JOŽEF MATKO iz VARPOLJA 53. Pogreb bo v PETEK, 20.5.2022, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

VAL MAROVT (2022)

Umrl je VAL MAROVT iz Lok 25, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v TOREK, 17.5.2022, ob 16. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

ANA JUHART (1937)

Umrla je ANA JUHART iz Orle vasi 16. Pogreb bo v PONEDELJEK, 16.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

JOŽE PETEK (1937)

Umrl je JOŽE PETEK iz TIROSEKA 37. Pogreb bo v TOREK, 17.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

CECILIJA ŠKETA (1937)

Umrla je CECILIJA ŠKETA iz TRNAVE 12. Pogreb bo v TOREK, 17.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v TOREK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

SONJA JURHAR (1935)

Umrla je SONJA JURHAR  iz ŽALCA, Velenjska cesta 12. Pogreb bo v PONEDELJEK, 16.5.2022, ob 11. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

FRANC GOVEK (1953)

Umrl je FRANC GOVEK iz OKONINE 38 D. Pogreb bo v NEDELJO, 15.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v NEDELJO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

FRANČIŠKA KLADNIK (1936)

Umrla je FRANČIŠKA KLADNIK iz LJUBNEGA,  Za Ljubnico 52. Pogreb bo v SOBOTO, 14.5.2022, ob 16. uri na pokopališču  na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 13. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

MARIJA PAVLIN (1927)

Umrla je MARIJA PAVLIN iz MOZIRJA, Savinjska cesta 26. Pogreb bo v  PONEDELJEK, 16.5.2022, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v  PONEDELJEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

SEBASTJAN KRAMER (1974)

Umrl je SEBASTJAN KRAMER, Za Ljubnico 22. Pogreb bo v PETEK, 13.5.2022, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

JANKO ŠTEBE (1951)

Umrl je JANKO ŠTEBE iz LUČ 107. Pogreb bo v SREDO, 11.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SREDO od 13.30 ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

FRANČIŠEK ŠTIGLIC (1938)

Umrl je FRANČIŠEK ŠTIGLIC iz RADMIRJA 45. Pogreb bo v ČETRTEK, 12.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

OLGA JEŽ KOPITAR (1929)

Umrla je OLGA JEŽ KOPITAR iz CELJA, Drobničeva ulica 4. Pogreb bo v TOREK, 10.5.2022, v družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

JANEZ ENCI (1933)

Umrl je JANEZ ENCI iz ŠMIKLAVŽA 32. Pogreb bo v ČETRTEK, 12.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo v  ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v NOVI ŠTIFTI

ANTONIJA BLEKAČ (1932)

Umrla je ANTONIJA BLEKAČ iz OKONINE 35. Pogreb bo v SREDO, 11.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

IVANKA ROBNIK (1945)

Umrla je IVANKA ROBNIK iz LUČ 101, nazadnje oskrbovanka DSO ZIMZELEN. Pogreb bo v TOREK, 10.5.2022, ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

JOŽEF NOVAK (1944)

Umrl je JOŽEF NOVAK iz OROVE VASI 13. Pogreb bo v TOREK, 10.5.2022, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.