JANEZ ŽEROVNIK ( 1924 )

Umrl je JANEZ ŽEROVNIK iz Tlake 2, GORNJI GRAD. Pogreb bo v TOREK, 23.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

ELIZABETA STRAH ( 1932 )

Umrl je ELIZABETA STRAH iz Orove vasi 2, POLZELA. Pogreb bo v SREDO, 17.1.2018, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

FRANC BERIČNIK ( 1941 )

Umrl je FRANC BERIČNIK iz Novih Trat 36, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 17.1.2018 ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

BOŽIDAR RAMŠAK ( 1952 )

Umrl je BOŽIDAR RAMŠAK iz GREGORČIČEVE 6, ŽALEC. Pogreb bo v TOREK 16.1.2018, v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

FRANC MRZLAK ( 1938 )

Umrl je FRANC MRZLAK iz Lepe Njive 29, MOZIRJE. Pogreb bo v TOREK, 16.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

KARL ZUPAN ( 1960 )

Umrl je KARL ZUPAN iz Dobriše vasi 11, PETROVČE. Pogreb bo v SOBOTO, 13.1.2018, ob 13. uri na pokopališču v ŽALCU. Pogrebna maša bo ob 12.30 uri. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

ALOJZIJ ISTENIČ ( 1932 )

Umrl je ALOJZIJ ISTENIČ iz LETUŠA 112. Pogreb bo v SOBOTO, 13.1.2018, ob 14. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

MARIJA OBREZA ( 1935 )

Umrla je MARIJA OBREZA iz Pariželj 38 b. Odhod k pogrebni maši bo v PETEK, 12.1.2018 ob 14.45. uri izpred poslovilne vežice v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

EMIL OROŽ ( 1935 )

Umrl je EMIL OROŽ iz Šmartnega ob Paki 30. Pogreb bo v PETEK, 12.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v PODKRAJU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v PODKRAJU.

ROMAN KRUŠIČ – KRULI ( 1960 )

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 58. letu zapustil ROMAN KRUŠIČ – KRULI iz ŽALCA. Pogreb bo v PETEK, 12.1.2018 ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Svojci cvetje s hvaležnostjo odklanjajo.

MARJAN BENDA ( 1967 )

Umrl je MARJAN BENDA iz Lok pri Mozirju 33. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.1.2018, ob 15.30 uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

RIHARD TROGAR ( 1962 )

Umrl je RIHARD TROGAR iz MOZIRJA, Na trgu 29. Pogreb bo v SREDO, 10.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

FERDINAND REMIC ( 1938 )

Umrl je FERDINAND REMIC iz VOLOGA 28, ŠMARTNO OB DRETI. Pogreb bo v SOBOTO, 6.1.2018, ob 14. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

IVAN GROFELNIK ( 1929 )

Umrl je IVAN GROFELNIK iz LJUBIJE 99, MOZIRJE. Pogreb bo v SOBOTO, 6.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

BRANKO ARNIČ ( 1957 )

Umrl je BRANKO ARNIČ iz KOLOVRATA 10, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 6.1.2018, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

JANEZ MAHOR ( 1928 )

Umrl je JANEZ MAHOR iz Zakla 8. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.1.2018, ob 15. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Krsta bo v SREDO od 15. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

FRANČIŠKA ŠKORJANEC ( 1932 )

Umrla je FRANČIŠKA ŠKORJANEC iz VARPOLJA 45. Pogreb bo v PETEK, 5.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

ZORA ADLEŠIĆ ( 1922 )

Umrla je ZORA ADLEŠIĆ iz TRUBARJEVE 2, ŽALEC. Pogreb bo v PETEK, 5.1.2018, ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.Sveta maša bo ob 10.30 uri.

ROBNIK AVGUST (1950)

Umrl je ROBNIK AVGUST iz Krnice 30, LUČE. Pogreb bo v PETEK, 5.1.2018, ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo na dan pogreba od 10.30 ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

KOŠENINA STANISLAVA (1930)

Umrla je KOŠENINA STANISLAVA iz GOMILSKEGA 72. Pogreb bo v TOREK, 2.1.2018, ob 15. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

REPENŠEK FRANČIŠEK (1949)

Umrl je REPENŠEK FRANČIŠEK iz ŠMIKLAVŽA 2. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

BIDER VERONIKA (1928)

Umrla je BIDER VERONIKA iz PUSTEGA POLJA  26. Pogreb bo v TOREK, 2.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

MARIJA ŠTRAJHAR ( 1935 )

Umrla je MARIJA ŠTRAJHAR, iz JELENKA 2, TROJANE. Pogreb bo v NEDELJO, 31.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠENTGOTARDU. Žara bo v SOBOTO od 14.30 ure dalje v poslovilni vežici v ŠENTGOTARDU.

JOZEFA JORDAN ( 1921 )

Umrla je JOZEFA JORDAN iz LJUBNEGA OB SAVINJI, Cesta v Rastke 37. Pogreb bo v PETEK, 29.12.2017, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Krsta bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ANGELA CESTNIK ( 1937 )

Umrla je ANGELA CESTNIK  iz PREŽIHOVE 1, ŽALEC. Žara bo v SREDO, 27.12.2017,  od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Pogreb bo v SREDO ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.30 uri.

EDVARD KLANČNIK ( 1941 )

Umrl je EDVARD KLANČNIK iz PODGORE 8, ŠMARTNO OB PAKI. Pogreb bo v ČETRTEK, 28.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

MARIJA MEZNARIČ ( 1935 )

Umrla je MARIJA MEZNARIČ iz Rakovelj 5 a, BRASLOVČE. Pogreb bo v SREDO, 27.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Sveta maša  bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

IVO SRČNIK ( 1924 )

Umrl  je IVO SRČNIK iz Krope 18, BOČNA. Pogreb bo v SREDO, 27.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo na dan pogreba od 9.30 ure dalje v poslovilni vežici v BOČNI.

JOŽEF CIGALE ( 1940 )

Umrl je JOŽEF CIGALE iz POTOKA 10, NAZARJE. Pogreb bo v TOREK, 26.12.2017, ob 14. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

SILVESTRA UPELJ (1929 )

Umrla je SILVESTRA UPELJ  iz Savinjskega nabrežja 96, POLZELA. Pogreb bo v TOREK, 26.12.2017, ob 16. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

FRANČIŠEK ŠTUMPFEL ( 1949 )

Umrl je FRANČIŠEK ŠTUMPFEL iz LJUBNICE 10 A, VITANJE. Pogreb bo v SOBOTO,23.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

PEČNIK ANTON (1940)

Umrl je PEČNIK ANTON iz POTOKA 19, NAZARJE. Pogreb bo v PETEK, 22.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

FARKAŠ MARIJA (1929)

Umrla je FARKAŠ MARIJA iz ŠMARTNEGA OB DRETI 44. Pogreb bo v PETEK, 22.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Krsta bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

ŠKRUBEJ FRANC (1947)

Umrl je ŠKRUBEJ FRANC iz Konjskega vrha 35. Pogreb bo v ČETRTEK, 21.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH .

ZAVRŠNIK FRANČIŠEK (1932)

Umrl je ZAVRŠNIK FRANČIŠEK iz Zakla 3. Pogreb bo v SREDO, 20.12.2017, ob 15. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

ALOJZ BERGLES ( 1952 )

Umrl je ALOJZ BERGLES iz LJUBNEGA OB SAVINJI, Cesta v Rastke 28. pogreb bo v SREDO, 20.12.2017, ob 15.30 uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

MARIJA GUZEJ ( 1927 )

Umrla je MARIJA GUZEJ iz ULICA HEROJA STANETA 5, ŽALEC. Pogreb bo v PONEDELJEK, 18.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.30 uri.

HELENA PRISTOVŠEK ( 1925 )

Umrla je HELENA PRISTOVŠEK iz Drešinje vasi 55 a. Pogreb bo v SOBOTO, 16.12.2017, ob 12. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

ZOFIJA FALE ( 1956 )

Umrla je ZOFIJA FALE iz BRDA 13, ŠMARTNO OB DRETI. Pogreb bo v SOBOTO, 16.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

STANISLAV ŠKRUBEJ ( 1937 )

Umrl je STANISLAV ŠKRUBEJ iz RADUHE 1, LUČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 14.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Krsta bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

JOŽICA VITANC ( 1956 )

Umrla je JOŽICA VITANC, iz PODVRHA 20, BRASLOVČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 14.12.2107, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

BREDA VIZOVIŠEK ( 1957 )

Umrla je BREDA VIZOVIŠEK, iz Ložnice pri Žalcu 27 a. Pogreb bo v ČETRTEK, 14.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.30 uri.

VALENTIN ZDRAVKO RIZMAL ( 1932 )

Umrl je VALENTIN ZDRAVKO RIZMAL iz Grajske vasi 52. Pogreb bo v SREDO, 13.12.2017 ob 15. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

JURJEVEC DANIJEL (1929)

Umrl je JURJEVEC DANIJEL iz LOGARSKE DOLINE 2. Pogreb bo v TOREK, 12.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

JURIJ SOKLIČ (1944 )

Umrl je JURIJ SOKLIČ iz GOMILSKEGA 7. Pogreb bo v ČETRTEK, 7.12.2017 ob 13. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

MARIJA CELINŠEK

Umrla je MARIJA CELINŠEK iz Savinjske ceste 70, MOZIRJE. Pogreb bo v TOREK, 5.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v TOREK  od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

JANEZ SERDONER ( 1939 )

Umrl je JANEZ SERDONER iz Ločiške ceste 50, POLZELA. Pogreb bo v SREDO, 6.12.2017, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

MARTIN KAKER ( 1948 )

Umrl je MARTIN KAKER iz ŠMARTNEGA OB DRETI 39. Pogreb bo v TOREK, 5.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

MARIJA LEVAR ( 1937 )

Umrla je MARIJA LEVAR iz Nizke 35, Rečica ob Savinji. pogreb bo v SOBOTO, 2.12.2017, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

JANI PODLESNIK ( 1969 )

Umrl je JANI PODLESNIK iz HOMCA 16. Pogreb bo v PETEK, 1.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. SVEČE hvaležno odklanjamo.

ANTON ŽONTAR ( 1931 )

Umrl je ANTON ŽONTAR iz Grajske vasi 14 b. Pogreb bo v ČETRTEK, 30.11.2017 ob 15. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Krsta bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

JOŽE PODVRATNIK ( 1933 )

Umrl je JOŽE PODVRATNIK iz MOZIRJA, CESTA NA VRHE 32. Pogreb bo v ČETRTEK, 30.11.2017, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

BERNARD PETEK ( 1939 )

Umrl je BERNARD PETEK iz TIROSEKA 16, NOVA ŠTIFTA. Pogreb bo v ČETRTEK, 30.11.2017, ob 15. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v NOVI ŠTIFTI.

MARTIN BRIŠNIK ( 1944 )

Umrl je MARTIN BRIŠNIK iz Bevkove ulice 5, VELENJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 30.11.2017, ob 16. uri na pokopališču v PODKRAJU. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v PODKRAJU.

MARIJA KRANC ( 1928 )

Umrla je MARIJA KRANC iz PAKE 49, VITANJE. Odhod k pogrebni maši bo v SREDO, 29.11.2017 ob 14.30 uri izpred domače hiše. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v domači hiši.

IVAN KAKER ( 1962 )

Umrl je IVAN KAKER iz KRNICE 1 A, LUČE. Pogreb bo v SREDO, 29.11.2017 ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

STANKO FLERE ( 1955 )

Umrl je STANKO FLERE iz PUSTEGA POLJA 17. Pogreb bo v  TOREK, 28.11.2017, ob 15.30 uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

MATIJA TAVČER ( 1947 )

Umrl je MATIJA TAVČER iz ZALOŽ 48. Pogreb bo v PONEDELJEK, 27.11.2017, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Krsta bo v PONEDELJEK od 9.30 ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

MARIJA LIPOVD ( 1955 )

Umrla je MARIJA LIPOVD iz Zadrečke 17, NAZARJE. Pogreb bo v PETEK, 24.11.2017, ob 15. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

EDVARD FRIŠKOVEC ( 1937 )

Umrl je EDVARD FRIŠKOVEC iz PRIHOVE 41, NAZARJE. pogreb bo v SREDO, 22.11.2017, ob 15. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

TEREZIJA KOČEVAR ( 1929 )

Umrla je TEREZIJA KOČEVAR iz PODVRHA 17, BRASLOVČE. Pogreb bo v SOBOTO, 18.11.2017, ob 14. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

STANISLAV ČEPIN ( 1932 )

Umrl je STANISLAV ČEPIN iz Savinjske ceste 99, ŽALEC. Pogreb bo v PETEK, 17.11.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.30 uri. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

STANISLAV ZAVŠEK ( 1926 )

Umrl je STANISLAV ZAVŠEK iz Arje vasi 4. Pogreb bo v ČETRTEK, 16.11.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.30 uri. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

STANISLAVA DERČA ( 1935 )

Umrla je STANISLAVA DERČA iz POLZELE. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

ANA TURK ( 1948 )

Umrla je ANA TURK iz SPODNJIH POBREŽIJ 12. Pogreb bo v TOREK, 14.11.2017, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

ŠTEFAN PODVRŠNIK ( 1954 )

Umrl je ŠTEFAN PODVRŠNIK iz POLZELE, Glavni trg 51. Pogreb bo v PONEDELJEK, 13.11.2017, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

ANA VOŠNJAK ( 1926 )

Umrla je ANA VOŠNJAK iz POLZELE, Pod bregom 66. Pogreb bo v SOBOTO, 11.11.2017, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

JOŽEFA GORNJAK ( 1923 )

Umrla je JOŽEFA GORNJAK iz BREZNA 27, VITANJE. Odhod k pogrebni maši bo v SOBOTO, 11.11.2017, ob 15. uri izpred domače hiše. Žara bo v PETEK, 10.11.2017 od 9. ure dalje v domači hiši.

STANISLAV KOVŠE ( 1935 )

Umrl je STANISLAV KOVŠE iz VELENJA, Bračičeva cesta 3. Pogreb bo v PETEK, 10.11.2017 ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

DRAGAN POPOVIĆ ( 1952 )

Umrl je DRAGAN POPOVIĆ, iz CELJA, ŠKAPINOVA 12. Pogreb bo v PETEK, 10.11.2017 ob 14. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

RENATA POTOČNIK ( 1956 )

Umrla je RENATA POTOČNIK , iz Malih Braslovč 27 b. Odhod k pogrebni maši bo v ČETRTEK, 9.11.2017 ob 15.15 uri izpred poslovilne vežice v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

POLJANŠEK ANA (1928)

Umrla je POLJANŠEK ANA iz Podveže 31, LUČE. Pogreb bo v SREDO, 8.11.2017 ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

ANGELA ROČNIK ( 1930 )

Umrla je ANGELA ROČNIK iz Planine 24, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v NEDELJO, 5.11.2017 ob 14. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

ZOFIJA ANŽLOVAR ( 1950 )

Umrla je ZOFIJA ANŽLOVAR iz ŠENTRUPERTA 12 A. Odhod k pogrebni maši bo v SOBOTO, 4.11.2017 ob 15. uri izpred domače hiše v Šentrupertu. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v domači hiši.

ŠTEFANIJA KURENT ( 1923 )

Umrla je ŠTEFANIJA KURENT iz CELJA, Vojkova ulica 13. Pogreb bo v PONEDELJEK, 30.10.2017 ,ob 14. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

ANA ČEPLAK ( 1931 )

Umrla je ANA ČEPLAK iz KROPE 15, BOČNA. Pogreb bo v NEDELJO, 29.10.2017, ob 14. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BOČNI.

IRMANČNIK MILAN ( 1927 )

Umrl je IRMANČNIK MILAN iz REČICE OB SAVINJI 58. Pogreb bo v SOBOTO, 28.10.2017, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

ANA ŽUŽA ( 1937 )

Umrla ja ANA ŽUŽA iz ŽALCA, Hausenbichlerjeva 4. Pogreb bo v SREDO, 25.10.2017 ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU v ožjem družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

IVAN ŠKODIČ ( 1958 )

Umrl je IVAN ŠKODIČ iz KASAZ 48. Pogreb bo v PETEK, 20.10.2017, ob 15. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici v GRIŽAH.

MATIJA REMIC ( 1948 )

Umrl je MATIJA REMIC iz LETUŠA 4 A. Pogreb bo v SREDO, 18.10.2017, ob 15. 30 uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

RIBEŽL IVAN (1935)

Umrl je RIBEŽL IVAN iz PUSTEGA POLJA 5. Pogreb bo v SREDO, 18.10.2017 ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

JANEZ LOČAN ( 1933 )

Umrl je JANEZ LOČAN iz SPODNJE REČICE 13. Pogreb bo v SOBOTO, 14.10.2017, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

JOŽEFA LEDINEK ( 1927 )

Umrla je JOŽEFA LEDINEK iz GOTOVELJ 105 K. Pogreb bo v PETEK, 13.10.2017, v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

KUDER JOŽEF (1933)

Umrl je KUDER JOŽEF iz LETUŠA 64/A. Odhod k pogrebni maši bo v TOREK, 10.10.2017, ob 15.45 uri izpred poslovilne vežice v BRASLOVČAH. Krsta bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.