PAVLA PRIVŠEK (1939)

Umrla je PAVLA PRIVŠEK iz Lepe ulice2, ŠEMPETER. Pogreb bo v PETEK, 26.7.2024 ob 10. uri na pokopališču v ŠEMPETRU. Žara bo v PETEK od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

FRANC BREZOVNIK (1952)

Umrl je FRANC BREZOVNIK iz BOČNE 110. Pogreb bo v SREDO, 24.7.2024 ob 13. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo v SREDO od 10. ure dlje v poslovilni vežici v BOČNI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

KATICA PRISLAN (1932)

Umrla je KATICA PRISLAN iz MELIŠ 17. Pogreb bo v SREDO, 24.7.2024 ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SREDO od 15. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

FRANC SOJČ (1963)

Umrl je FRANC SOJČ iz Hudinje 39, VITANJE. Pogreb bo v SREDO, 24.7.2024 ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

LJUDMILA ATELŠEK (1941)

Umrla je LJUDMILA ATELŠEK iz DOL SUHE 38. Pogreb bo v SREDO, 24.7.2024 ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

ALOJZ KLEMENČIČ (1943)

Umrl je ALOJZ KLEMENČIČ iz RADMIRJA 90. Pogreb bo v NEDELJO, 21.7.2024 ob 15. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v NEDELJO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

FRANC KOLŠEK (1929)

Umrl je FRANC KOLŠEK. Pogreb bo v SOBOTO, 20.7.2024 ob 16.30 uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 15. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu. Namesto cvetja in sveč prosimo darujte za potrebe cerkve v BRASLOVČAH.

FRANČIŠEK OREŠNIK (1933)

Umrl je FRANČIŠEK OREŠNIK iz SAVINE 55, Ljubno ob Savinji. Pogreb bo v PONEDELJEK, 22.7.2024 ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v PONEDELJEK od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

KAROL HUDOBREZNIK (1935)

Umrl je KAROL HUDOBREZNIK pd. KOLARJEV iz Šmihela nad Mozirjem 9. Pogreb bo v SOBOTO, 20.7.2024 ob 17. uri na pokopališču v ŠMIHELU NAD MOZIRJEM. Žara bo v SOBOTO od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

AUDIČ ŠTEFANIJA (1944)

Umrla je ŠTEFANIJA AUDIČ iz ŽALCA, Heroja Staneta 2. Pogreb bo v ČETRTEK, 18.7.2024 ob 14. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JOŽE BASTL (1967)

Umrl je JOŽE BASTL z Brda 2, Šmartno ob Dreti. Od dragega pokojnika se bomo poslovili v ČETRTEK, 18.7.2024 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Šmartnem ob Dreti. Naj počiva v miru tam nekje, kjer se spet snidemo. Žalujoči vsi njegovi.

ANTON HERMAN (1943)

Umrl je ANTON HERMAN iz VELENJA, Koželjskega ulica 5. Od pokojnika smo se poslovili v ČETRTEK, 11.7.2024 v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

MARIJA GRAH – NACLNOVA MICI (1933)

Umrla je MARIJA GRAH iz Šmatevža 5, GOMILSKO. Pogrebna maša bo v SOBOTO, 13.7.2024 ob 16. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

MARK GLASENČNIK (2021)

Mnogo prezgodaj nas je zapustil MARK GLASENČNIK iz Skornega 3 e. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.7.2024 ob 17. uri na pokopališču v GORENJU. Žara bo v ČETRTEK od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

FRANC DEŽELAK (1931)

V 94. letu je umrl FRANC DEŽELAK, rudar v pokoju, iz Zabukovice 66. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v PETEK, 12.7.2024 ob 17. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo na dan pogreba od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Maša zadušnica bo v ČETRTEK, 18.7.2024 ob 19.30 uri v cerkvi v Grižah.

SILVESTRA FELICIJAN VRTACNIK (1937)

Umrla je SILVESTRA FELICIJAN VRTACNIK, nazadnje stanujoča SPODNJE KRAŠE 44. Pogreb bo v NEDELJO, 7.7.2024 ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v NEDELJO od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ALBIN ROBNIK (1947)

Umrl je ALBIN ROBNIK iz KRNICE 34, LUČE. Pogreb bo v NEDELJO, 7.7.2024 ob 17. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v NEDELJO od 14. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ANA MATKO (1934)

Umrla je ANA MATKO iz BREZJA 16, MOZIRJE. Pogreb bo v SOBOTO, 6.7.2024 ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SOBOTO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

LEOPOLD ŠTOLCER (1947)

Umrl je LEOPOLD ŠTOLCER iz LUČ 46 B. Pogreb bo v SOBOTO, 6.7.2024 ob 14. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

IVANA ZAMERNIK (1939)

Umrla je IVANA ZAMERNIK iz Podvolovljeka 9, LUČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.7.2024 ob 15. 30 uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

FRANČIŠKA KNEZ (1953)

Umrla je FRANČIŠKA KNEZ iz PODVEŽE 49. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.7.2024 ob 15.30. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.