JOŽEF ŠTRAJHAR (1950)

Umrl je JOŽEF ŠTRAJHAR iz Blodnika 7, TROJANE. Pogreb bo v TOREK, 30.5.2023 ob 16. uri na pokopališču v ŠENTGOTARDU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠENTGOTARDU.

STANISLAV BRGLEZ (1935)

Pogreb bo v TOREK, 30.5.2023, ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

STANISLAV ČERNEVŠEK (1955)

Umrl je STANISLAV ČERNEVŠEK iz BOČNE 42. Pogreb bo v SOBOTO, 27.5.2023, ob 15. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BOČNI.

JOZEFA PAHIČ (1940)

Dne 22.05.2023 smo se v ožjem družinskem krogu na pokopališču Ljubno ob Savinji poslovili od drage mame Jozefe Pahič (Lorkova Joža) 14.02.1940-17.05.2023 Prod 5 Ljubno ob Savinji. Naj počiva v miru tam nekje, kjer se spet snidemo

JOŽEFA TROGAR (1938)

Umrla je JOŽEFA TROGAR iz Novih Lok 22. Pogreb bo v ČETRTEK, 25.5.2023, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

AVGUST TEPEŠ (1972)

Umrl je AVGUST TEPEŠ iz ŽALCA, Ulica heroja Staneta 2. Pogreb bo v TOREK, 23.5.2023 ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.15 uri. Žara bo v TOREK od 13.30 ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

HERMINA KRAJNC (1943)

Umrla je HERMINA KRAJNC iz PAKE 35, VITANJE. Pogreb bo v TOREK, 23.5.2023 ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v PONEDELJEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

STANKO NOVAK (1936)

Umrl je STANKO NOVAK iz OROVE VASI 11. Pogreb bo v PONEDELJEK, 22.5.2023, ob 16. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v PONEDELJEK od 11. ure daje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkve Svete Marjete na POLZELI.

JANEZ ŽUNTER (1947)

Umrl je JANEZ ŽUNTER iz Poljan 5, Rečica ob Savinji. Pogreb bo v SOBOTO, 20.5.2023 ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilkni vežici na REČICI OB SAVINJI.

FELIKS VINDIŠ (1948)

Umrl je FELIKS VINDIŠ iz Brega pri Polzeli. Pogreb bo v SOBOTO, 20.5.2023 ob 13. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

VLADIMIR ŽOHAR (1957)

Umrl je VLADIMIR ŽOHAR iz Šmartnega ob Dreti 71 a. Pogreb bo v PETEK, 19.5.2023 ob 15. uri na pokopališču v LESCAH. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v LESCAH.

MILAN BELE (1942)

Umrl je MILAN BELE iz PRIHOVE 54. Pogreb bo v SREDO, 17.5.2023 ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

JOŽEF RAJTER (1932)

Umrl je JOŽEF RAJTER iz Proda 28, GORNJI GRAD. Pogreb bo v TOREK, 16.5.2023 ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

FRANC GRACUN (1927)

Umrl je FRANC GRACUN iz PODVEŽE 51, LUČE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 15.5.2023 ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v PONEDELJEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

ZLATKO ZLOVŠE (1958)

Umrl je ZLATKO ZLOVŠE iz LJUBIJE 24 A. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.5.2023, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

GOJKO BILČAR (1938)

Umrl je BILČAR GOJKO iz ČOPOVE ULICE 2, ŽALEC. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.5.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v ČETRTEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

DANICA BRINJEVEC (1935)

Umrla je DANICA BRINJEVEC iz ŽALCA. Pogreb bo v TOREK, 9.5.2023, ob 11. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

MILENA PODBREGAR (1962)

Umrla je MILENA PODBREGAR iz Podvolovljeka 15, LUČE. Pogreb bo v TOREK, 9.5.2023, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

MARIJA KOPUŠAR (1937)

Umrla je MARIJA KOPUŠAR iz REČICE OB SAVINJI 100. Pogreb bo v TOREK, 9.5.2023 na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Pogreb bo v TOREK, 9.5.2023, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

MARTIN PUŠENJAK (1946)

H Gospodu je odšel duhovnik Škofije Celje:

Martin PUŠENJAK, nekdanji župnik Župnije Ljubno ob Savinji in dekan dekanije Gornji Grad.

Rodil se je 15. 10. 1946 v Ormožu (Ljutomer), v duhovnika je bil posvečen leta 1972 v Mariboru, od leta 1975 je služboval na Ljubnem ob Savinji.

V petek 5. maja, bo krsta s telesom pokojnika od 15. ure naprej v župnijski cerkvi sv. Elizabete na Ljubnem, kjer bo ob 21. uri sveta maša.

V soboto 6.maja, bo ob 14. uri pogrebna sveta maša in po njej pogreb na tamkajšnjem pokopališču.

Gospod, ki je Vstajenje in Življenje, naj svojega zvestega služabnika Martina sprejme k sebi v večno srečo in izpolnitev.

CVETKA VRATANAR (1940)

Umrla je CVETKA VRATANAR iz Paške vasi 1 a. Pogreb bo v SOBOTO, 6.5.2023, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

VERONIKA STOPAR (1944)

Skromno in pošteno si živela, v življenju le skrbi in delo si imela. Vse življenje boriti si se znala, a v pomladnem dnevu za vedno si zaspala. Kogar imaš rad nikoli ne umre, le nekje daleč, daleč je…

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ANTONIJA TERBOVŠEK (1935)

Umrla je ANTONIJA TERBOVŠEK iz FLORJANA PRI GORNJEMU GRADU 13. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.5.2023, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

MAJDA MARINKO (1938)

Umrla je MAJDA MARINKO iz Kajuhove ulice 15, CELJE. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ŽALCU.