VERONIKA GORIČAR (1940)

Umrla je VERONIKA GORIČAR, iz POTOKA 29.  Po domače PEŠANSKA .Pogreb bo v TOREK, 3.1.2023, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

MARJAN SLAPNIK (1955)

Umrl je MARJAN SLAPNIK iz Spodnjih Kraš. Pogreb bo v SOBOTO, 7.1.2023,  v ožjem družinskem krogu ob 13. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.  Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

HEDVIKA POLIČNIK (1942)

Umrla je HEDVIKA POLIČNIK iz Spodnjih Kraš 12. Pogreb bo v SREDO, 4.1.2023, ob 14. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

ANA KORŽE (1932)

Umrla je ANA KORŽE iz Kersnikove ulice 20, CELJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 2.1.2023, ob 13. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v PONEDELJEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Sveta maša bo po pogrebu.

ALEKSANDER ČOPAR (1937)

Umrl je ALEKSANDER  ČOPAR iz Novih Trat 15, MOZIRJE. Pogreb bo v SOBOTO, 31.12.2022, ob 11. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. 

IDA HRIBERNIK (1950)

Umrla je IDA HRIBERNIK iz Rečice ob Savinji 135. Pogreb bo v PETEK, 30.12.2022, ob 14.30 uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 9,30 ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

IVAN MAROVT (1942)

Umrl je IVAN MAROVT iz BRASLOVČ 1. Pogreb bo v ČETRTEK, 29.12.2022, ob 14. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

JANEZ ZAGOŽEN (1934)

Umrl je JANEZ ZAGOŽEN iz DELC 8. Pogreb bo v PETEK, 30.12.2022, ob 14. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

ANA TERBOVŠEK (1938)

Umrla je ANA TERBOVŠEK iz ATTEMSOVEGA TRGA 8, GORNJI GRAD. Pogreb s pogrebno mašo  bo v SREDO, 28.12.2022, ob 14. uri v cerkvi na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU. 

IVAN MAROLT (1929)

Umrl je IVAN MAROLT iz Šolske ulice 26, MOZIRJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 29.12.2022  v družinskem krogu ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

JOZEF MARIA DEBETS (1941)

Umrl je JOZEF MARIA DEBETS iz Robanovega Kota 40. Pogreb bo v TOREK, 27.12.2022, ob 15. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

IVANA TROGAR (1936)

Umrla je IVANA TROGAR iz MOZIRJA, Na trgu 29. Pogreb bo v SREDO, 28.12.2022,  v družinskem krogu ob 14. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

AGIM ZUKA (1964)

Umrl je AGIM ZUKA iz LOPATE  55, CELJE. Pogreb bo v TOREK, 27.12.2022, ob 12. uri na pokopališču v CELJU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici št. 2.

ELIZABETA KLADNIK (1941)

Umrla je ELIZABETA KLADNIK iz PLANINE 24. Pogreb bo v PETEK, 23.12.2022, ob 14. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Krsta bo v PETEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

NEVENKA KOŠMRLJ (1953)

Umrla je NEVENKA KOŠMRLJ iz POLZELE OB ŽELEZNICI 19. Pogreb bo v PETEK, 23.12.2022, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK  od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

MARIJA KLEMENC ( 1927)

Umrla je MARIJA KLEMENC iz  BRASLOVČ 23 A. Pogreb bo v PETEK, 23.12.2022, ob 13. uri na pokopališču na POLZELI. Sveta maša bo po pogrebu. Žara bo v PETEK  od 10. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

EMILIJAN KLANČNIK (1932)

Umrl je EMILIJAN KLANČNIK iz PODGORE 11. Pogreb bo v SREDO, 21.12.2022, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. 

ANA JURJOVEC (1934)

Umrla je ANA JURJOVEC iz Rečice ob Savini 108. Pogreb ob v PONEDELJEK, 19.12.2022, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI. 

MARIJA ANA KOŠIR (1933)

Umrla je MARIJA ANA KOŠIR iz Drešinje vasi 61. Pogreb bo v PONEDELJEK, 19.12.2022, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.15 uri. Žara bo v PONEDELJEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

VENČESLAV SATLER (1938)

Umrl je VENČESLAV SATLER iz Aljaževe ulice 5, ŽALEC. Pogreb bo v PONEDELJEK, 19.12.2022, ob 13.30 uri  na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PONEDELJEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

IVAN DROFELNIK (1949)

Umrl je IVAN DROFELNIK iz OKONINE 17. Pogreb bo v SREDO, 14.12.2022, ob 14. uri na pokopališču v RADMIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Pogreb bo v družinskem krogu.

KONRAD JEROMEL (1929)

Umrl je KONRAD JEROMEL, iz Spodnjega Doliča 16.  Pogreb bo v TOREK, 13.12.2022, ob 15. uri na pokopališču   v Vitanju. Krsta s pokojnikom je do  pogreba v  poslovilni vežici v VITANJU.

STANISLAVA BIRSA (1925)

Umrla je STANISLAVA BIRSA iz ŠPRAJČEVE ULICE 1, ŽALEC. Pogreb bo v ČETRTEK, 15.12.2022 , v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

VLADIMIR MIRKO KLEMENŠEK (1951)

Umrl je VLADIMIR MIRKO KLEMENŠEK iz Obrtniške ulice 3, NAZARJE. Pogreb bo v TOREK, 13.12.2022, ob 14. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

JOŽEFA PIRNAT (1933)

Umrla je JOŽEFA PIRNAT iz Ceste v gaj 83, Breg pri Polzeli. Pogreb bo v SREDO, 14.12.2022, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

ANTON MAROVT (1933)

Umrl je ANTON MAROVT iz LOK 26, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 10.12.2022, ob 13. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

ANA MIKLAVC (1944)

Umrla je ANA MIKLAVC iz Dobrovelj 36 a, BRASLOVČE.  Pogreb bo v TOREK, 6.12.2022, ob 15.15 uri na pokopališču  v Braslovčah. Žara bo  v TOREK od 11. ure  dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

CIRILA POTOČNIK (1928)

Umrla je CIRILA POTOČNIK iz FORŠTA 21, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v PETEK, 2.12.2022, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.