MARIJA SKURNŠEK ( 1946)

Umrla je MARIJA SKURNŠEK iz POLZELE, Cesta v gaj 53. Pogreb bo v SOBOTO, 3.9.2022, ob 14. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

ANA REBERŠAK (1965)

Umrla je ANA REBERŠAK iz Brodarjeve ulice  2, CELJE. Pogreb bo v PETEK, 2.9.2022, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PETEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

MARTIN DAVORIN TEVŽ (1937)

Umrl je MARTIN DAVORIN TEVŽ iz  FLORJANA PRI GORNJEM GRADU 35. Pogreb bo v PETEK, 2.9.2022, ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v PETEK od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci  cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. 

JANEZ SLATINŠEK (1934)

Umrl je JANEZ SLATINŠEK iz ROR 20, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v ČETRTEK, 1.9.2022, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v ČETRTEK od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ŠTEFANIJA SUŠNIK (1925)

Umrla je ŠTEFANIJA SUŠNIK,  Cesta v Savino 1. Pogreb bo v SREDO, 31.8.2022, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

ANTON ČVAN (1947)

Umrl je ANTON ČVAN iz Pariželj 2, BRASLOVČE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 29.8.2022 ob 15. uri na  pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Pogrebna sveta maša bo po pogrebu.

KAROL SEMPRIMOŽNIK (1946)

Umrl je KAROL SEMPRIMOŽNIK iz Gomilskega 37. Pogreb bo v SOBOTO, 27.8.2022 ob 16. uri na  pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

LEONARD ANDROČEC (1964)

Umrl je LEONARD ANDROČEC iz VELENJA, Cesta talcev 18. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v PONEDELJEK, 29.8.2022 ob 17. uri na  pokopališču v PODKRAJU. Žara bo na dan pogreba od 15. ure dalje v poslovilni vežici v PODKRAJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

IVAN OSOLNIK (1944)

Umrl je IVAN OSOLNIK iz Šmartnega ob Dreti 9. Pogreb bo v PETEK, 26.8.2022 ob 16. uri na  pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

IVAN POTEKO (1932)

Umrl je IVAN POTEKO iz POLZELE, Glavni trg 14. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na POLZELI.

MARIJA STROPNIK (1932)

Umrla je MARIJA STROPNIK iz POLZELE, Nova ulica 5. Pogreb bo v SREDO, 24.8.2022, ob 15. uri na pokopališču v PODKRAJU. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici v PODKRAJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Sveta maša bo po pogrebu v župnijski cerkvi na POLZELI.

MARIJA JERAJ (1948)

Umrla je MARIJA JERAJ iz LJUBNEGA OB SAVINJI, Janezovo Polje 31/a . Pogreb bo v PETEK, 26.8.2022, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.

TEREZIJA KOMERIČKI (1938)

Umrla je TEREZIJA KOMERIČKI iz Letuša 11/b . Pogreb bo v SREDO, 24.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

VALENTINA ROČNIK BALLANTYNE (1980)

Umrla je VALENTINA ROČNIK BALLANTYNE iz LAKE ELSINORE, KALIFORNIJA. Pogreb bo v ČETRTEK, 25.8.2022 ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dale v tamkajšnji poslovilni vežici.

FRANC LEDINEK (1942)

Umrl je FRANC LEDINEK iz Lepe Njive 68, ŠOŠTANJ. Pogreb bo v ČETRTEK, 25.8.2022 ob 16. uri na  pokopališču v MOZIRJU. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

FRANC JERINA (1939)


Umrl je FRANC JERINA iz Potoka 6, NAZARJE. Pogreb bo v TOREK, 23.8.2022 ob 16. uri na  pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

TEREZIJA PUSTOSLEMŠEK (1960)

Umrla je TEREZIJA PUSTOSLEMŠEK iz Zadrečke ceste 31, NAZARJE. Pogreb bo v SOBOTO, 20.8.2022 ob 16. uri na  pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 15. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

MARIJA TERBOVŠEK (1953)

Umrla je MARIJA TERBOVŠEK iz REČICE OB SAVINJI, Varpolje 41. Pogreb bo v SREDO, 17.8.2022, ob 17. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

CVETKO KOLENC (1935)

Umrl je CVETKO KOLENC, nazadnje stanujoč PROD 19, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SREDO, 17.8.2022. ob 15. uri na pokopališču na ŽALAH izpred mrliške vežice Sv. Jakoba . Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

TEREZIJA VODLAK (1934)

Umrla je TEREZIJA VODLAK iz Malih Braslovč 26. Pogreb bo v SOBOTO, 13.8.2022, ob 12. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve v BRASLOVČAH.

ZORA MATJAŽ (1928)

Umrla je ZORA MATJAŽ iz Savinjske ceste 33, MOZIRJE. Pogreb ob v SOBOTO, 13.8.2022, v družinskem krogu ob 14. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

JOŽEFA BREZOVNIK (1931)

 Umrla je JOŽEFA BREZOVNIK,  po domače Paherjeva mama, iz MOZIRJA , NA TRGU 21. Pogreb bo v PETEK 12.8.2022, ob 17. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v PETEK od 15. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JOŽEFA SLAPNIK (1937)

Umrla je JOŽEFA SLAPNIK iz Tratnikove ulice 3, NAZARJE. Pogrebna maša  bo v PETEK, 12.8.2022 ob 16. uri na  pokopališču v NAZARJAH.

IVANA HRIBERŠEK (1931)

Umrla je IVANA HRIBERŠEK iz LJUBIJE 7, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 10.8.2022, ob 17. uri na POKOPALIŠČU V Mozirju. Krsta bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

FRANČIŠKA TRATNIK (1932)

Umrla je FRANČIŠKA TRATNIK iz Podsmrečja 8, GORNJI GRAD. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje  v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

IVANA VERTOT (1951)

Umrla je IVANA VERTOT iz Tlake 22, GORNJI GRAD. Pogreb bo v SREDO, 10.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo na dan pogreba od 9. ure  dalje  v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

FILIP MEDVEŠEK (1941)

Umrl je FILIP MEDVEŠEK iz Miklavža pri Taboru 29, nazadnje oskrbovanec DU POLZELA.  Pogreb bo v PETEK, 12.8.2022  ob 9. uri na pokopališču na POLZELI.

POLAK JOŽE (1946)

Umrl je POLAK JOŽE iz Šentjanža 60, Rečica ob Savinji. Pogreb bo v TOREK, 9.8.2022, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 13. ure  dalje  v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

IVAN PODGORŠEK (1946)

Umrl je IVAN PODGORŠEK iz Žlaborja 4, NAZARJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 8.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

MARIJA KUNST (1942)

Umrla je MARIJA KUNST iz GRAJSKE VASI 17. Pogreb bo v NEDELJO, 7.8.2022, ob 11.30 uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo v NEDELJO od 8.30 ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

JOŽEF JELEN (1949)

Umrl je JOŽEF JELEN iz Ločiške ceste 64, POLZELA. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.8.2022, ob 12. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JANEZ ŠUMAK (1938)

Umrl je JANEZ ŠUMAK iz Podvrha 98, BRASLOVČE. Pogreb bo v PETEK, 5.8.2022, ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

IVANKA JERIČ (1930)

Umrla je IVANKA JERIČ iz Aljaževe ulice 16, DOMŽALE. Pogreb bo v PETEK, 5.8.2022, ob 11. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.