STANISLAV TEVŽ (1946)

Pogreb bo v ČETRTEK, 3.3.2022, ob 13. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

ALEŠ OPARA (1963)

Umrl je ALEŠ OPARA iz Zaboršta, Pot za Bistrico 67, DOMŽALE, začasno stanujoč Letuš 64 a.  Pogreb bo v ČETRTEK, 3.3.2022, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

ALENKA KRAMAR (1959)

Umrla je ALENKA KRAMAR iz VARPOLJA 55. Pogreb bo v ČETRTEK, 3.3.2022, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

TEREZIJA PEČNIK (1934)

Umrla je TEREZIJA PEČNIK iz BRDA 8. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.2.2022, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI. 

JELKA KRIVEC (1958)

Umrla je JELKA KRIVEC iz Tera 62. Pogreb bo v NEDELJO,  27.2.2022, ob 15. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v NEDELJO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

JOŽEF TLAKER (1942)

Umrl je JOŽEF TLAKER iz POLJAN 6.  Pogreb bo v PETEK, 25.2.2022, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

MARIJA NOVAK (1927)

Umrla je MARIJA NOVAK iz ŽALCA, Ulica Savinjske čete 12. Pogreb bo v ČETRTEK, 24.2.2022,  ob 11.30 uri  v ožjem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v  ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist humanitarnih organizacij.

JOŽEFA HRIBERNIK (1936)

Umrla je JOŽEFA HRIBERNIK iz Glavnega trga 29, POLZELA. Pogreb bo v SREDO, 23.2.2022, ob 13. uri v družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

JANKO ŠTOREK (1969)

Umrl je JANKO ŠTOREK iz MEDLOGA 47. Pogreb bo v PETEK, 18.2.2022, ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU v družinskem krogu. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

VALENTIN ROBNIK (1942)

Umrl je VALENTIN ROBNIK  iz Rečice ob Savinji 19. Pogreb bo v SOBOTO, 19.2.2022, ob 12. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

VINKO ČREMOŠNIK (1940)

Umrl je VINKO ČREMOŠNIK iz Rožne ceste 38, Ločica ob Savinji. Pogreb bo v PETEK, 18.2.2022, ob 12. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

JUSTINA HUDOMALJ (1931)

Umrla JUSTINA HUDOMALJ iz Nazorjeve ulice 17, CELJE. Pogreb bo v SREDO, 16.2.2022, ob 15.30 uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

ALOJZ JELENKO (1932)

Umrl je ALOJZ JELENKO iz HUDINJE 47, VITANJE. Pogreb bo v SREDO, 16.2.2022, ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Krsta bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

ANGELA PORNAT (1940)

Umrla je ANGELA PORNAT iz NIZKE 7. Pogreb bo v TOREK, 15.2.2022, ob 11. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

EMILIJA ŽUNTAR (1944)

Umrla je EMILIJA ŽUNTAR iz Brezja 1, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 16.2.2022, ob 14. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

MARJAN LORGAR (1951)

Umrl je MARJAN LORGAR iz ŽALCA, Ulica talcev 6. Pogreb bo v PETEK, 11.2.2022, ob 13 uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. 

IDA LAZAR (1958)

Umrla je IDA LAZAR iz Grajske vasi 47/a, GOMILSKO. Pogreb bo v SREDO, 9.2.2022, ob 15. uri na pokopališču GOMILSKO. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ANTON BUČEJ (1937)

Umrl je ANTON BUČEJ iz LIBOJ 79. Pogreb bo v SREDO, 9.2.2022, ob 10. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

JOŽEFA JORDAN (1932)

Umrla je JOŽEFA JORDAN iz OKONINE 31. Pogreb bo v SREDO, 9.2.2022, ob 15. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

MIHA SLEMENŠEK (1960)

Umrl je MIHA SLEMENŠEK iz POLZELE, Ob Savinji 103. Pogreb bo v SOBOTO, 5.2.2022, ob 12. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ANA MURKO (1930)

Umrla je ANA MURKO iz Žagarjeve 12, CELJE. Pogreb bo v PETEK, 4.2.0222, ob 15. uri na pokopališču Sveta Trojica pri Gorci. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

FRANC GOSTEČNIK (1948)

Umrl je FRANC GOSTEČNIK iz VOLOGA 16. Pogreb bo v ČETRTEK, 3.2.2022, ob 15.30 uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI. 

FRANČIŠKA ČETINA (1923)

Umrla je FRANČIŠKA ČETINA iz POLZELE, Glavni trg 30. Pogreb bo v ČETRTEK, 3.2.2022, ob 14. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Sveta maša bo ob 15. uri.