MARIJA KLADNIK (1926)

Umrla je MARIJA KLADNIK iz Podvolovljeka 36, LUČE. Pogreb bo v TOREK, 2.3.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

FRANČIŠEK – FRANC TURNŠEK (1933)

Umrl je FRANČIŠEK – FRANC TURNŠEK iz Šmatevža 10. Pogreb bo v PETEK, 26.2.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM.

MARIJA DEŽELAK (1949)

Umrla je MARIJA DEŽELAK iz Brega pri Polzeli, Krožna pot 24. Pogreb bo v SOBOTO, 27.2.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

ANTON STROPNIK (1941)

Umrl je ANTON STROPNIK iz Lepe Njive, nazadnje stanujoč Bezenškova 55, CELJE. Pogreb bo v SOBOTO, 27.2.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

ANA VODOPIVEC (1930)

Umrla je ANA VODOPIVEC iz CELJA, Na Otoku 7. Pogreb bo v TOREK, 23.2.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v CELJU. 

IVAN SEMPRIMOŽNIK (1927)

Umrl je IVAN SEMPRIMOŽNIK iz Vologa 23, ŠMARTNO OB DRETI. Pogreb bo v TOREK, 23.2.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.

JANKO RAJTER (1937)

Umrl je JANKO RAJTER iz Hribernikove 15, MOZIRJE. Pogreb bo v TOREK, 23.2.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

BRANKO DREV (1961)

Umrl je BRANKO DREV iz Praprotnikove 25, MOZIRJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 25.2.2021, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

SILVESTER RIHAR (1945)

Umrl je SILVESTER RIHAR iz SOLČAVE 6. Pogreb bo v PONEDELJEK, 22.2.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu  na pokopališču v SOLČAVI.

SEBASTIJAN GRADIŠEK (1968)

Umrl je SEBASTIJAN GRADIŠEK iz Robanovega Kota 41, SOLČAVA. Pogreb bo v NEDELJO, 21.2.2021 ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

ANTON KALŠEK (1941)

Umrl je ANTON KALŠEK iz LIBOJ 43. Pogreb bo v SREDO, 17.2.2021  v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH. 

FERDINAND PUNGARTNIK (1944)

Umrl je FERDINAND PUNGARTNIK iz STENICE 12, VITANJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 15.2.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

RAFAELA KOČEVAR (1931)

Umrla je RAFAELA KOČEVAR iz LJUBLJANE, Klopčičeva 2. Pogreb bo v PONEDELJEK, 15.2.2021 ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORENJU.

FRANC KARTUŠ (1938)

Umrl je FRANC KARTUŠ iz Plečnikove 29, CELJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 11.2.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

MARIJA ZAGOŽEN (1933)

Umrla je MARIJA ZAGOŽEN iz Zgornjega pobrežja 5. Pogreb bo v PETEK, 12.2.2021,  ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

JOŽEF RAK (1948)

Umrl je JOŽEF RAK iz GOMILSKEGA 73. Pogreb bo v NEDELJO, 7.2.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve na GOMILSKEM.

JAKOB RESNIK (1948)

Umrl je JAKOB RESNIK iz Podolševe 4, SOLČAVA. Pogreb bo v PONEDELJEK, 8.2.2021, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

ALBIN FIJAVŽ (1957)

Umrl je ALBIN FIJAVŽ iz Brezna 52, VITANJE. Pogreb bo v SREDO, 10.2.2021 ob 15. uri na  pokopališču v VITANJU.  Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

JANEZ BANKO (1932)

Umrl je JANEZ BANKO iz Rožne ceste 12, Ločica ob Savinji. Pogreb bo v TOREK, 9.2.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

STANISLAVA MLINAR (1946)

Umrla je STANISLAVA MLINAR iz koroške ceste 3, ŠOŠTANJ. Pogreb bo v PONEDELJEK, 8.2.2021 ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

ELIZABETA VOLČANŽEK (1926)

Umrla je ELIZABETA VOLČANŽEK iz Ceste v Rastke 14, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 6.2.2021, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

STANISLAV OŽIR (1933)

Umrl je STANISLAV OŽIR iz Brnice 1 b. Pogreb bo v PETEK, 5.2.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

NADA PRISTOVŠEK (1960)

Umrla je NADA PRISTOVŠEK iz Drešinje vasi 55. Pogreb bo v PETEK, 5.2.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. 

FRANC VIDMAR (1937)

Umrl je FRANC VIDMAR iz ČOPOVE 4, ŽALEC. Pogreb bo v SREDO, 3.2.2021, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.