NADA SETNIKAR (1935)

Umrla je NADA SETNIKAR iz VRBJA 20. Pogreb bo v SOBOTO, 9.1.2021 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

KARL JORDAN (1934)

Umrl je KARL JORDAN iz Šmartnega ob Paki 93. Pogreb bo v PETEK, 8.1.2021 ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo. Darove lahko prispevate RK Slovenije, Območno združenje Velenje, Foitova 2. TRR: SI56 0242 6001 1969 849 (NLB d.d. ) sklic 00240270. Namen donacije za KORK Šmartno ob Paki.

ZOFIJA SKOK (1936)

Umrla je ZOFIJA SKOK. Pogreb bo v SREDO, 6.1.2021 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

MARKO ROBNIK (1993)

Umrl je MARKO ROBNIK iz Primoža pri Ljubnem 62. Pogreb bo v SOBOTO, 9.1.2021 ob 10. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

FERDINAND SEDUŠAK (1943)

Umrl je FERDINAND SEDUŠAK iz Kocbekove ceste 15, GORNJI GRAD. Pogreb bo v NEDELJO, 3.1.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

MIHAEL POTOČNIK (1928)

Umrl je POTOČNIK MIHAEL iz TIROSEKA 68. Pogreb bo v NEDELJO, 3.1.2021, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NOVI ŠTIFTI.

JOŽEFA SITAR (1937)

Umrla je JOŽEFA SITAR iz Andraža 38. Pogreb bo v ČETRTEK , 7.1.2021, ob 12. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Andražu nad Polzelo. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkvenih potreb za cerkev v Andražu.

JANEZ BEZJAK (1936)

Umrl je JANEZ BEZJAK iz Lok pri Mozirju 53. Pogreb bo v SREDO, 30.12.2020, ob 11. uri na pokopališču v MOZIRJU.

OTON KRONOVŠEK (1955)

Umrl je OTON KRONOVŠEK iz Podvina 57. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

ANA ŽUNTAR (1940)

Umrla je ANA ŽUNTAR iz Zgornjega Pobrežja 29. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.12.2020, ob 12. uri  v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

ANA FUNTEK (1928)

Umrla ja ANA FUNTEK iz Luč 59. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v SREDO, 30.12.2020, ob 13. uri na pokopališču v LUČAH.

ŠEMROV DUŠAN (1953)

Umrl je ŠEMROV DUŠAN iz Savinjske ceste 84, ŽALEC. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GOTOVLJAH.

VILMA GRM (1922)

Umrla je VILMA GRM iz  Vitanjskega Skomarja 14. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.12.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU. 

FRANČIŠEK BORŠNAK (1938)

Umrl je FRANČIŠEK BORŠNAK iz ŽLABORJA 14 A. Pogreb bo v ČETRTEK, 24.12.2020,  ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

STANISLAV MEŽNAR (1940)

Umrl je STANISLAV MEŽNAR iz Trnave 21 c. Pogreb bo v SREDO, 23.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠENTRUPERTU.

IVANKA KOŽUL (1930)

Umrla je IVANKA KOŽUL iz PTUJA. Pogreb bo v TOREK, 22.12.2020, ob 11. uri  v ožjem družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

MARIJA ZAJC (1932)

Umrla je MARIJA ZAJC iz MOZIRJA, Ob Savinji 12. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

ALOJZ BANKO (1932)

Umrl je ALOJZ BANKO iz ŠENTJANŽA 24, REČICA OB SAVINJI. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.12.2020,  ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. 

LOVRO KVAS (1961)

Umrl je LOVRO KVAS iz Bevkove 7, ŽALEC. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v CELJU.

JOŽEF APNAR (1926)

Umrl je JOŽEF APNAR iz PETROVČ 87. Pogreb bo v PONEDELJEK, 28.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. 

VLADO MRHAR (1926)

Umrl je VLADO MRHAR iz Rogaške Slatine. Od njega se bomo poslovili v NEDELJO, 27.12.2020,  v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI. 

MARIJA CAJNKO (1927)

Umrla je MARIJA CAJNKO iz ZALOŽ 44, POLZELA. Pogreb bo v SOBOTO, 26.12.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

MARIJA SELIŠNIK (1928)

Umrla je MARIJA SELIŠNIK iz PODVEŽE 37. Pogreb bo v TOREK, 22.12.2020, ob 12. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

BRANKO REPENŠEK (1958)

Umrl je BRANKO REPENŠEK iz ŠMIKLAVŽA 2, NOVA ŠTIFTA. Pogreb bo v PETEK, 18.12.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NOVI ŠTIFTI.

MARIJA URTELJ (1934)

Umrla je MARIJA URTELJ iz LUČ 123. Pogreb bo v SREDO, 23.12.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

DUŠAN ANĐELKOVIĆ (1935)

Umrl je DUŠAN ANĐELKOVIĆ iz Arje vasi 6 a. Pogreb bo v PONEDELJEK, 21.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

MARTIN DUŠIČ (1938)

Umrl je MARTIN DUŠIČ iz ŽLABORJA 21, NAZARJE. Pogreb bo v SREDO, 23.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

JANKO JANŽOVNIK (1955)

Umrl je JANKO JANŽOVNIK iz DOBROVELJ 11, BRASLOVČE. Pogreb bo v SREDO, 23.12.2020,  ob  15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

IVAN MATKO (1961)

Umrl je IVAN MATKO iz Dobrovelj pri Mozirju 11. Pogreb bo v SOBOTO, 19.12.2020, ob 13.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

ALOJZIJ GOLIČNIK (1938)

Umrl je ALOJZIJ GOLIČNIK iz Lepe Njive 20. pogreb bo v ČETRTEK, 17.12.2020, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču  v ŠMIHELU NAD MOZIRJEM.

MARIJA ČOKAN (1926)

Umrl je MARIJA ČOKAN iz Lok pri Mozirju 4. Pogreb bo v PONEDELJEK, 21.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

FRANC OŽIR (1940)

Umrl je FRANC OŽIR  iz POLZELE, Glavni trg 47. Pogreb bo v SOBOTO, 19.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

ALOJZIJA GOLTNIK (1930)

Umrla je ALOJZIJA GOLTNIK iz ŠMIHELA 24. Pogreb bo v TOREK, 15.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMIHELU.

TRUDA VERDEL (1942)

Umrla je VERDEL TRUDA iz ŽALCA, Ulica Žalskega tabora 9. Pogreb bo v SREDO, 16.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ALOJZ HOFBAUER (1949)

Umrl je ALOJZ HOFBAUER iz Zadrečke ceste 18, NAZARJE. Pogreb bo v TOREK, 15.12.2020, ob 15.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

BORNŠEK ANTON (1933)

Umrl je ANTON BORNŠEK iz Grajskega trga 1, VITANJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 14.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

MARIJA HRIBERNIK (1937)

Umrla je MARIJA HRIBERNIK iz POLZELE, Vrtna ulica 77. POGREB BO V ponedeljek, 14.12.2020, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

FRANČIŠEK KRAMER (1924)

Umrl je FRANČIŠEK KRAMER iz FORŠTA 45. Pogreb bo v PETEK, 11.12.2020, ob 13.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

FRANČIŠKA ARCET (1929)

Umrla je FRANČIŠKA ARCET iz PAKE 14, VITANJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 10.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

VERONIKA PEČNIK (1935)

Umrla je VERONIKA PEČNIK iz VARPOLJA 32. Pogreb bo v NEDELJO, 13.12.2020,  v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

BOSILJKA KRIŽNIK (1926)

Umrla je BOSILJKA KRIŽNIK iz Poljanske ceste 17, LJUBLJANA. Pogreb bo v PETEK, 11.12.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču na PONIKVI pri ŽALCU.

MARIJA NERAT (1957)

Umrla je MARIJA NERAT iz Zadrečke ulice 25, NAZARJE. Pogreb bo v SOBOTO, 12.12.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

IVANA KRAŠOVIC (1928)

Umrla je IVANA KRAŠOVIC iz Savinjske ceste 297, POLZELA. Pogreb bo v NEDELJO, 13.12.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

KATARINA MOŠNIK (1940)

Umrla ja KATARINA MOŠNIK iz PONDORJA 24. Pogreb bo v TOREK, 8.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v TABORU.

MARIJA KARLATEC (1945)

Umrla je MARIJA KARLATEC iz LEPE NJIVE 34 A. Pogreb bo v SREDO, 9.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

MIHAELA KOTNIK (1939)

Umrla je MIHAELA KOTNIK iz PAKE 17 A, VITANJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 3.12.2020, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

ROZALIJA RŽENIČNIK (1941)

Umrla je ROZALIJA RŽENIČNIK iz LEPE NJIVE 30 A. Pogreb bo v PETEK, 4.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

ANTONIJA ZAVRŠNIK (1927)

Umrla je ANTONIJA ZAVRŠNIK iz DOBROVELJ 14, BRASLOVČE. Pogreb bo v NEDELJO, 6.12.2020,  ob 10. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

IVAN HUDEJ (1940)

Umrl je IVAN HUDEJ iz GAVC 61. Pogreb bo v SREDO, 2.12.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Krsta bo v SREDO od 14. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

MARTINA VAVDI (1933)

Umrla je MARTINA VAVDI iz Strmca 8, LUČE. Pogreb bo v SOBOTO, 5.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

BRANKO ŠEŠKO (1957)

Umrl je BRANKO ŠEŠKO iz Puncerjeve 12, CELJE. Pogreb bo v PETEK, 4.12.2020, ob 12. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v CELJU.

ALOJZ LUKAČ (1941)

Umrl je ALOJZ LUKAČ iz Spodnje Rečice 36. Pogreb bo v SOBOTO, 5.12.2020, ob 11. uri,  v ožjem družinskem krogu  na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

KRISTINA PINTAR (1933)

Umrla je KRISTINA PINTAR iz GRAJSKE VASI 49. Pogreb bo v SOBOTO, 5.12.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM.