PAVLA POLANŠEK (1935)

Umrla je PAVLA POLANŠEK iz ŠMIHELA 34. Pogreb bo v PETEK, 4.12.2020, ob 10. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMIHELU NAD MOZIRJEM.

AVGUSTIN LIVK (1933)

Umrl je AVGUSTIN LIVK iz PONDORJA 15. Pogreb bo v SREDO, 2.12.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v TABORU. Žara bo od 14.ure dalje pred poslovilno vežico v Taboru.

ALOJZ TOMINŠEK (1929)

Umrl je ALOJZ TOMINŠEK iz Migojnic 81 b. Pogreb bo v TOREK, 1.12.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

JOŽEF SVET (1944)

Umrl je JOŽEF SVET iz POLZELE, Pod Bregom 61. Pogreb bo v TOREK, 1.12.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI. Žara bo v TOREK od 14.30 ure dalje pred poslovilno vežico na POLZELI.

TEREZIJA BASTL (1941)

Umrla je TEREZIJA BASTL iz BRDA 2, ŠMARTNO OB DRETI. Pogreb bo v PONEDELJEK, 30.11.2020, ob 13. uri  v ožjem družinskem krogu  na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.

ALOJZIJA HANŽIČ (1941)

Umrla je ALOJZIJA HANŽIČ iz Rakovelj 19 a, BRASLOVČE. Pogreb bo v SOBOTO, 28.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 13.30 ure dalje pred poslovilno vežico v BRASLOVČAH.

DRAGOTIN ORAČ (1935)

Umrl je DRAGOTIN ORAČ iz Gregorčičeve 7, CELJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 30.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

MARIJA PAVLIČ (1939)

Umrla je MARIJA PAVLIČ iz RADUHE 62, LUČE. Pogreb bo v SOBOTO, 28.11.2020, ob 16. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SOBOTO od 15. ure dalje pred poslovilno vežico v LUČAH.

IRENA TURNŠEK (1942)

Umrla je IRENA TURNŠEK iz PODVRHA 48, BRASLOVČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 26.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

IVANA MAROVT (1927)

Umrla je IVICA MAROVT iz KAMENČ 20 B. Pogreb bo v ČETRTEK, 26.11.2020, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v ČETRTEK od 13.30 ure pred poslovilno vežico v BRASLOVČAH.

MARJAN STANISLAV KOTNIK (1945)

Umrl je MARJAN KOTNIK STANISLAV iz CELJA, Valvasorjeva ulica 44. Pogreb bo v ČETRTEK, 26.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

MARIJA LUKAČ (1951)

Umrla je MARIJA LUKAČ, iz Konjskega vrha 34. Pogreb bo v SREDO, 25.11.2020 v ožjem družinskem krogu.

JOŽEF BOŽIČ (1938)

Umrl je JOŽEF BOŽIČ iz PRODA 35, GORNJI GRAD. Pogreb bo v SREDO, 25.11.2020, ob 13. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

MILENA JOŽEFA PUST, roj. KRIŽNIK (1922)

Umrla je MILENA JOŽEFA PUST iz MOZIRJA, Na trgu 28. Pogreb bo v TOREK, 24.11.2020, ob 13.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

IVAN PUNGERŠEK (1946)

Umrl je IVAN PUNGERŠEK iz  Planine pri Sevnici 51. Pogreb bo v PONEDELJEK, 23.11.2020, v ožjem družinskem krogu ob 15. uri na pokopališču v PREBOLDU.

IRENA REMIC (1966)

Umrla je IRENA REMIC iz SPODNJE REČICE 54. Pogreb bo v NEDELJO, 22.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

JOŽEF REMŠAK (1947)

Umrl je JOŽEF REMŠAK iz HOMCA 5. Pogreb bo v SOBOTO, 21.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

PAVEL NOVAK (1936)

Umrl je PAVEL NOVAK iz MOZIRJA, Na Tratah 8. Pogreb bo v ČETRTEK, 19.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 13.30 ure dalje pred poslovilno vežico v MOZIRJU.

JOŽEF RAJTER (1924)

Umrl je JOŽEF RAJTER  iz Florjana pri Gornjem Gradu 37. Pogreb bo v PETEK, 20.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

CIRIL OKORN (1935)

Umrl je CIRIL OKORN, stanujoč GRIŽE 4. Pogreb bo v ČETRTEK, 19.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

MAKSIMILJAN KOVŠE (1939)

Umrl je MAKSIMILJAN KOVŠE iz BREZNA 41, VITANJE. Pogreb bo v TOREK, 17.11.2020, ob 15. uri na pokopališču v VITANJU.

MARIJA PINTER (1934)

Umrla je MARIJA PINTER iz LIBOJ 81 B. Pogreb bo v TOREK, 17.11.2020 v najožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

JOŽEFA JUVAN MÜLLER ( 1937)

Umrla je JOŽEFA JUVAN MÜLLER  iz Foršta 43, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SREDO, 18.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

TEREZIJA DIMEC (1930)

Umrla je TEREZIJA DIMEC iz ŽALCA, Heroja Staneta 6. Pogreb bo v SREDO,18.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU. 

JANEZ VERBUČ (1939)

Umrl je JANEZ VERBUČ iz ŠMIHELA 8. Pogreb bo v TOREK, 17.11.2020, ob 11. uri na pokopališču v ŠMIHELU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje pred poslovilno vežico v ŠMIHELU.

STANISLAVA FILAČ (1946)

Umrla je STANISLAVA FILAČ iz Attemsovega trga 12, GORNJI GRAD. Žara bo v PONEDELJEK od 10.30 ure dalje pred poslovilno vežico v GORNJEM GRADU. Pogreb bo v PONEDELJEK, 16.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

IVANA PRESEČNIK (1930)

Umrla je IVANA PRESEČNIK iz GORNJEGA GRADA, Spodnji trg 4. Pogreb bo v NEDELJO, 15.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

PAVLA BERGLES (1931)

Umrla je PAVLA BERGLES iz Planine 32, LJUBNO OB SAVINJI. Pogreb bo v SOBOTO, 14.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI.

STANISLAV KOPUŠAR (1942)

Umrl je STANISLAV KOPUŠAR iz Sp. Pobrežij 19. Pogreb bo v SOBOTO, 14.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

ANA IVANIČ (1926)

Umrla je ANA IVANIČ iz POLZELE, Cesta v Gaj 75. Pogreb bo v SOBOTO, 14.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI.

STANISLAVA MOLIČNIK (1945)

Umrla je STANISLAVA MOLIČNIK iz Zadrečke ceste 17, NAZARJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 12.11.2020, ob 10.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

ANTON MARKUŠ (1940)

Umrl je ANTON MARKUŠ iz RADEGUNDE 9. Pogreb bo v PETEK, 13.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

FRANC MOLIČNIK (1934)

Umrl je FRANC MOLIČNIK iz KRNICE 35, LUČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 12.11.2020, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v LUČAH.

JOŽEFA JEZERNIK (1943)

Umrla je JOŽEFA JEZERNIK iz Solčave 35. Pogreb bo v SREDO, 11.11.2020, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

MARIJA (MAJDA) STRNIŠNIK (1939)

Umrla je MARIJA (MAJDA) STRNIŠNIK iz Glinj 3/a, BRASLOVČE. Pogreb bo v TOREK, 10.11.2020, ob 15. uri v najožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 13. ure daje  pri mrliški vežici.

ŠTEFANIJA ROSENSTEIN (1934)

Umrla je ŠTEFANIJA ROSENSTEIN iz POLJAN 9, REČICA OB SAVINJI. Pogreb bo v SREDO, 11.11.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

SONJA VERBNIK (1954)

Umrla je SONJA VERBNIK Spodnjega Doliča 47. Pogreb bo v TOREK, 10.11.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

JOŽEFA PETEK (1933)

Umrla je JOŽEFA PETEK iz Malega Vrha 101. Pogreb bo v PONEDELJEK, 9.11.2020, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI.

MIRAN PLASKAN (1961)

Umrl je MIRAN PLASKAN iz ANDRAŽA 4. Pogreb bo v PETEK, 6.11.2020, na pokopališču v Andražu ob 15.uri v ožjem družinskem krogu.

WERNER PEŠEC (1942)

Umrl je WERNER PEŠEC iz Ponikve pri Žalcu 46 a. Pogreb bo v SREDO, 4.11.2020, v najožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

BOGOMILA OSTROŽNIK (1921)

V 100. letu starosti je tiho odšla v večnost BOGOMILA OSTROŽNIK, po domače ZVOTLERJEVA MILICA, iz ŠMATEVŽA 1. Pogreb bo v SOBOTO, 7.11.2020, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM.

ANA RAKUN (1935)

Umrla je ANKA RAKUN iz REČICE OB SAVINJI 127. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.