IVAN PRIMOŽIČ ( 1934 )

Umrl je IVAN PRIMOŽIČ iz PODGORE 9. Pogreb bo v NEDELJO, 23.8.2020, ob 12. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v NEDELJO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI. Svojci sveče hvaležno odklanjajo v korist KARITAS in Župnijske cerkve.

+60

LJUBICA BUDIŠ ( 1930 )

Umrla je BUDIŠ LJUBICA iz Velike Pirešice 5 h. Pogreb bo v SOBOTO, 22.8.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

+841

MARIJA PEČNIK ( 1931 )

Umrla je MARIJA PEČNIK iz Žlaborja 26, NAZARJE. Pogreb bo v SOBOTO, 22.8.2020, ob 11. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

+40

MARIJA ZAPUŠEK ( 1939 )

Umrla je MARIJA ZAPUŠEK iz Ložnice pri Žalcu 12. Pogreb bo v PETEK, 21.8.2020, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Pogrebna maša bo ob 14.15 uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

+20

STANISLAV KOŠTOMAJ ( 1934 )

Umrl je STANISLAV KOŠTOMAJ iz Ceste na Ljubečno 44. Pogreb bo v ČETRTEK, 20.8.2020 ob 10.30 uri na pokopališču v CELJU. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici št. 1.

+10

MAGDALENA JEREB ( 1939 )

Umrla je MAGDALENA JEREB iz ŽALCA, Vrečerjeva 9. Pogreb bo v SREDO, 19.8.2020, ob 11. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Pogrebna maša bo ob 10.15 uri.

+14

MARIJA LESKOVŠEK (1930)

Umrla je MARIJA LESKOVŠEK iz Šmihela nad Mozirjem 25. Pogreb bo v SOBOTO, 15.8.2020, ob 16. uri na pokopališču v ŠMIHELU NAD MOZIRJEM. Žara bo v SOBOTO od 15. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMIHELU NAD MOZIRJEM.

+20

STANISLAV LESJAK (1938)

Umrl je STANISLAV LESJAK iz Petrovč 13. Pogreb bo v PONEDELJEK, 17.8.2020, ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

+21

ALOJZ TEVŽ (1934)

Umrl je ALOJZ TEVŽ iz Lačje vasi 6, NAZARJE. Pogreb bo v PETEK, 14.8.2020, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PETEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

+914

FRANČIŠKA GLUK (1937)

Umrla je FRANČIŠKA GLUK iz Pariželj 57 a, BRASLOVČE. Pogreb bo v SOBOTO, 15.8.2020, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

+20

JOŽEF LESJAK (1942)

Umrl je JOŽEF LESJAK iz Preserij 26, BRASLOVČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 13.8.2020, ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

+6

TEREZIJA FINKŠT (1932)

Umrla je TEREZIJA FINKŠT iz Zadrečke ceste 31, NAZARJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 6.8.2020, ob 15. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

+14

MATILDA ŠARLAH (1935)

Umrla je MATILDA ŠARLAH – TILČI iz Oničeve ulice 4, ŽALEC. Pogreb bo v SREDO, 5.8.2020, ob 11. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

+8

ŠTEFANIJA OBLAK (1943)

Umrla je ŠTEFANIJA OBLAK iz Zabukovice 34/a, GRIŽE. Pogreb bo v SREDO, 5.8.2020, ob 15. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v GRIŽAH.

+9

ANTON OBLAK (1942)

Umrl je ANTON OBLAK iz Zabukovice 34/a, GRIŽE. Pogreb bo v SREDO, 5.8.2020, ob 15. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v GRIŽAH.

+10