FRANC PEČOVNIK ( 1933 )

Umrl je FRANC PEČOVNIK iz PODVEŽE 20. Pogreb bo v SREDO, 3.6.2020, ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

JAKOB KLADNIK ( 1950 )

Umrl je JAKOB KLADNIK iz Janezovega polja 19. Pogreb bo v SOBOTO, 30.5.2020, ob 14. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

ANA PLANOVŠEK ( 1928 )

Umrla je ANA PLANOVŠEK iz Dobletine 22, NAZARJE. Pogreb bo v SOBOTO, 30.5.2020, ob 15. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

FRANC IRNAR ( 1933 )

Umrl je FRANC IRNAR iz RADMIRJA 112. Pogreb bo v SOBOTO, 30.5.2020, ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

ANA RAMPRE ( 1957 )

Umrla je ANA RAMPRE iz Praprotnikove 4, MOZIRJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 28.5.2020, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

MARIJA SEIBERT ( 1949 )

Umrla je MARIJA SEIBERT iz ZABUKOVICE 47 D. Pogreb bo v SREDO, 27.5.2020, ob 14. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v GRIŽAH.

IVANA LEVER ( 1929 )

Umrla je IVANA LEVER iz ŠMARTNEGA OB DRETI 30. Pogreb bo v SREDO, 27.5.2020, ob 16. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.

FRANC SLEMENŠEK ( 1928 )

Umrl je FRANC SLEMENŠEK iz RADEGUNDE 47. Pogreb bo v TOREK, 26.5.2020, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Krsta bo TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

ROZALIJA SOVINEK ( 1932 )

Umrla je ROZALIJA SOVINEK iz STUDENC 10. Pogreb bo v SREDO, 27.5.2020, v ožjem družinskem krogu, ob 15. uri na pokopališču na PONIKVI pri ŽALCU. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici na PONIKVI pri ŽALCU.

STANISLAVA PRESEČNIK ( 1940 )

Umrla je STANISLAVA PRESEČNIK iz ČEPELJ 1, BOČNA. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BOČNI.

TATJANA MELAVC ( 1971 )

Umrla je TATJANA MELAVC iz Novih Trat 29. Pogreb bo v TOREK, 19.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

CECILIJA SOBOČAN ( 1939 )

Umrla je CECILIJA SOBOČAN iz BRASLOVČ 9. Pogreb bo v PONEDELJEK, 18.5.2020 ob 15.30 uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Krsta bo v PONEDELJEK od 14.30 ure dalje pred poslovilno vežico v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

SILVO PRAUNSEIS ( 1954 )

Umrl je SILVO PRAUNSEIS iz VELIKE PIREŠICE 27 E. Pogreb bo v SOBOTO, 16.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

PAVLA ŠKULJ ( 1947 )

Umrla je PAVLA ŠKULJ iz PRODA 22, GORNJI GRAD. Pogreb bo v PETEK, 15.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

VIDA ARNŠEK ( 1935 )

Umrla je VIDA ARNŠEK iz GOTOVELJ 138 F. Pogreb bo v SREDO, 13.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GOTOVLJAH.

NINA VRŠNIK ( 1934 )

Umrla je NINA VRŠNIK iz ROBANOVEGA KOTA 34, SOLČAVA. Pogreb s sveto mašo bo v SOBOTO, 9.5.2020, ob 15. uri v družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

VERA PUH ( 1948 )

Umrla je VERA PUH iz Zabukovice 179. Pogreb bo v SREDO, 6.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

EMILIJA AHČAN ( 1942 )

Umrla je EMILIJA AHČAN iz Kidričeve 6, ŽALEC. Pogreb bo v TOREK, 5.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

VLASTIMIR BURĆIĆ ( 1936 )

Umrl je VLASTIMIR BURĆIĆ iz Dobriše vasi 43 a. Pogreb bo v TOREK, 5.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.