ALOJZ GORNJAK ( 1951 )

Umrl je ALOJZ GORNJAK iz Brezna 27, VITANJE. Pogreb bo v SOBOTO, 2.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

AVGUŠTINA LUKAČ ( 1925 )

Umrla je AVGUŠTINA LUKAČ iz Malega vrha 99, ŠMARTNO OB PAKI. Pogreb bo v TOREK, 28.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI.

JURIJ BOGATAJ ( 1963 )

Umrl je JURIJ BOGATAJ iz Gomilskega 21 a. Pogreb bo v SREDO, 29.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM.

JOŽICA ČONČ ( 1957 )

Umrla je JOŽICA ČONČ, iz Dobriše vasi 42 a. Pogreb bo v TOREK, 28.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ANGELA MAROVT ( 1927 )

Umrla je ANGELA MAROVT iz Ljubnega ob Savinji, Cesta v Savino 3. pogreb bo v PONEDELJEK, 27.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM ob SAVINJI.

MILAN DOBRIŠEK ( 1940 )

Umrl je MILAN DOBRIŠEK iz ŠEMPETRA, Pod bregom 10. Pogreb bo v SOBOTO, 25.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠEMPETRU v SAVINJSKI DOLINI.

MARJANCA ROBNIK ( 1973 )

Umrla je MARJANCA ROBNIK iz Spodnje Rečice 40. Pogreb bo v SOBOTO, 25.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

SAVA ZARIN ( 1935 )

Umrl je SAVA ZARIN iz Roševe 3, ŽALEC. Pogreb bo v PETEK, 24.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ŠEMLAK ŠTEFANIJA ( 1928 )

Umrla je ŠTEFANIJA ŠEMLAK iz SPODNJIH KRAŠ 40. Pogreb bo v ČETRTEK, 23.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.

APOLONIJA KOŠEC ( 1926 )

Umrla je APOLONIJA KOŠEC iz Migojnic 39 a. Pogreb bo v PONEDELJEK, 20.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

FRANC ZAVAŠNIK ( 1939 )

Umrl je FRANCE ZAVAŠNIK iz Drešinje vasi 12 d. Pogreb bo v PETEK, 17.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ANGELA HREN ( 1924 )

Umrla je ANGELA HREN iz NAZARIJ, Samostanska pot 16. Pogreb bo v PETEK, 17.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

JOŽEFA KOROŠEC ( 1934 )

Umrla je JOŽEFA KOROŠEC iz Lepe Njive 79. Pogreb bo v TOREK, 14.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

JOŽEF RAMŠAK ( 1940 )

Umrl je JOŽEF RAMŠAK iz DOBROVELJ 22. Pogreb bo v PONEDELJEK, 13.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

FRANČIŠKA ZAKRAJŠEK ( 1927 )

Umrla je FRANČIŠKA ZAKRAJŠEK iz Lačje vasi 26. Pogreb ob v PONEDELJEK, 13.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI BO SAVINJI.

MILENA ŠEMROV ( 1924 )

Umrla je MILENA ŠEMROV iz ŽALCA, Savinjska cesta 84. Pogreb bo v ČETRTEK, 9.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GOTOVLJAH.

VINKO KOVAČIČ ( 1934 )

Umrl je VINKO KOVAČIČ iz Topovelj 12, BRASLOVČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 9.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

FRANC PRAPROTNIK (1925)

Umrl je FRANC PRAPROTNIK, iz Pariželj 62, BRASLOVČE. Pogreb bo v SREDO, 8.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

JOŽE FELICIJAN ( 1940 )

Umrl je JOŽE FELICIJAN, iz Prešernove 21, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 8.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

ANTONIJA FORŠTNER ( 1962 )

Umrla je ANTONIJA FORŠTNER iz Praprotnikove 11, MOZIRJE. Pogreb bo v NEDELJO, 5.4.2020, v ožjem družinskem na pokopališču v MOZIRJU.

JOŽEF ZAVRŠNIK ( 1946 )

Umrl je JOŽEF ZAVRŠNIK iz REČICE OB SAVINJI 13. Pogreb bo v SOBOTO, 4.4.2020, v družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.