ROBNIK AVGUST (1950)

Umrl je ROBNIK AVGUST iz Krnice 30, LUČE. Pogreb bo v PETEK, 5.1.2018, ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo na dan pogreba od 10.30 ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

KOŠENINA STANISLAVA (1930)

Umrla je KOŠENINA STANISLAVA iz GOMILSKEGA 72. Pogreb bo v TOREK, 2.1.2018, ob 15. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

REPENŠEK FRANČIŠEK (1949)

Umrl je REPENŠEK FRANČIŠEK iz ŠMIKLAVŽA 2. Pogreb bo v ČETRTEK, 4.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

BIDER VERONIKA (1928)

Umrla je BIDER VERONIKA iz PUSTEGA POLJA  26. Pogreb bo v TOREK, 2.1.2018, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

MARIJA ŠTRAJHAR ( 1935 )

Umrla je MARIJA ŠTRAJHAR, iz JELENKA 2, TROJANE. Pogreb bo v NEDELJO, 31.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠENTGOTARDU. Žara bo v SOBOTO od 14.30 ure dalje v poslovilni vežici v ŠENTGOTARDU.

JOZEFA JORDAN ( 1921 )

Umrla je JOZEFA JORDAN iz LJUBNEGA OB SAVINJI, Cesta v Rastke 37. Pogreb bo v PETEK, 29.12.2017, ob 15. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Krsta bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

ANGELA CESTNIK ( 1937 )

Umrla je ANGELA CESTNIK  iz PREŽIHOVE 1, ŽALEC. Žara bo v SREDO, 27.12.2017,  od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Pogreb bo v SREDO ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.30 uri.

EDVARD KLANČNIK ( 1941 )

Umrl je EDVARD KLANČNIK iz PODGORE 8, ŠMARTNO OB PAKI. Pogreb bo v ČETRTEK, 28.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

MARIJA MEZNARIČ ( 1935 )

Umrla je MARIJA MEZNARIČ iz Rakovelj 5 a, BRASLOVČE. Pogreb bo v SREDO, 27.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Sveta maša  bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

IVO SRČNIK ( 1924 )

Umrl  je IVO SRČNIK iz Krope 18, BOČNA. Pogreb bo v SREDO, 27.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v BOČNI. Žara bo na dan pogreba od 9.30 ure dalje v poslovilni vežici v BOČNI.

JOŽEF CIGALE ( 1940 )

Umrl je JOŽEF CIGALE iz POTOKA 10, NAZARJE. Pogreb bo v TOREK, 26.12.2017, ob 14. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

SILVESTRA UPELJ (1929 )

Umrla je SILVESTRA UPELJ  iz Savinjskega nabrežja 96, POLZELA. Pogreb bo v TOREK, 26.12.2017, ob 16. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

FRANČIŠEK ŠTUMPFEL ( 1949 )

Umrl je FRANČIŠEK ŠTUMPFEL iz LJUBNICE 10 A, VITANJE. Pogreb bo v SOBOTO,23.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

PEČNIK ANTON (1940)

Umrl je PEČNIK ANTON iz POTOKA 19, NAZARJE. Pogreb bo v PETEK, 22.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

FARKAŠ MARIJA (1929)

Umrla je FARKAŠ MARIJA iz ŠMARTNEGA OB DRETI 44. Pogreb bo v PETEK, 22.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Krsta bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

ŠKRUBEJ FRANC (1947)

Umrl je ŠKRUBEJ FRANC iz Konjskega vrha 35. Pogreb bo v ČETRTEK, 21.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH .

ZAVRŠNIK FRANČIŠEK (1932)

Umrl je ZAVRŠNIK FRANČIŠEK iz Zakla 3. Pogreb bo v SREDO, 20.12.2017, ob 15. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

ALOJZ BERGLES ( 1952 )

Umrl je ALOJZ BERGLES iz LJUBNEGA OB SAVINJI, Cesta v Rastke 28. pogreb bo v SREDO, 20.12.2017, ob 15.30 uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

MARIJA GUZEJ ( 1927 )

Umrla je MARIJA GUZEJ iz ULICA HEROJA STANETA 5, ŽALEC. Pogreb bo v PONEDELJEK, 18.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.30 uri.

HELENA PRISTOVŠEK ( 1925 )

Umrla je HELENA PRISTOVŠEK iz Drešinje vasi 55 a. Pogreb bo v SOBOTO, 16.12.2017, ob 12. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

ZOFIJA FALE ( 1956 )

Umrla je ZOFIJA FALE iz BRDA 13, ŠMARTNO OB DRETI. Pogreb bo v SOBOTO, 16.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

STANISLAV ŠKRUBEJ ( 1937 )

Umrl je STANISLAV ŠKRUBEJ iz RADUHE 1, LUČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 14.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Krsta bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

JOŽICA VITANC ( 1956 )

Umrla je JOŽICA VITANC, iz PODVRHA 20, BRASLOVČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 14.12.2107, ob 15. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

BREDA VIZOVIŠEK ( 1957 )

Umrla je BREDA VIZOVIŠEK, iz Ložnice pri Žalcu 27 a. Pogreb bo v ČETRTEK, 14.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU. Sveta maša bo ob 14.30 uri.

VALENTIN ZDRAVKO RIZMAL ( 1932 )

Umrl je VALENTIN ZDRAVKO RIZMAL iz Grajske vasi 52. Pogreb bo v SREDO, 13.12.2017 ob 15. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

JURJEVEC DANIJEL (1929)

Umrl je JURJEVEC DANIJEL iz LOGARSKE DOLINE 2. Pogreb bo v TOREK, 12.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

JURIJ SOKLIČ (1944 )

Umrl je JURIJ SOKLIČ iz GOMILSKEGA 7. Pogreb bo v ČETRTEK, 7.12.2017 ob 13. uri na pokopališču na GOMILSKEM. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na GOMILSKEM.

MARIJA CELINŠEK

Umrla je MARIJA CELINŠEK iz Savinjske ceste 70, MOZIRJE. Pogreb bo v TOREK, 5.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v TOREK  od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

JANEZ SERDONER ( 1939 )

Umrl je JANEZ SERDONER iz Ločiške ceste 50, POLZELA. Pogreb bo v SREDO, 6.12.2017, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

MARTIN KAKER ( 1948 )

Umrl je MARTIN KAKER iz ŠMARTNEGA OB DRETI 39. Pogreb bo v TOREK, 5.12.2017, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.