ARHIV OSMRTNIC

FRANC PEČOVNIK ( 1933 )

Umrl je FRANC PEČOVNIK iz PODVEŽE 20. Pogreb bo v SREDO, 3.6.2020, ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

JAKOB KLADNIK ( 1950 )

Umrl je JAKOB KLADNIK iz Janezovega polja 19. Pogreb bo v SOBOTO, 30.5.2020, ob 14. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

ANA PLANOVŠEK ( 1928 )

Umrla je ANA PLANOVŠEK iz Dobletine 22, NAZARJE. Pogreb bo v SOBOTO, 30.5.2020, ob 15. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v SOBOTO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

FRANC IRNAR ( 1933 )

Umrl je FRANC IRNAR iz RADMIRJA 112. Pogreb bo v SOBOTO, 30.5.2020, ob 16. uri na pokopališču v RADMIRJU. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v RADMIRJU.

ANA RAMPRE ( 1957 )

Umrla je ANA RAMPRE iz Praprotnikove 4, MOZIRJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 28.5.2020, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

MARIJA SEIBERT ( 1949 )

Umrla je MARIJA SEIBERT iz ZABUKOVICE 47 D. Pogreb bo v SREDO, 27.5.2020, ob 14. uri na pokopališču v GRIŽAH. Žara bo v SREDO od 12. ure dalje v poslovilni vežici v GRIŽAH.

IVANA LEVER ( 1929 )

Umrla je IVANA LEVER iz ŠMARTNEGA OB DRETI 30. Pogreb bo v SREDO, 27.5.2020, ob 16. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.

FRANC SLEMENŠEK ( 1928 )

Umrl je FRANC SLEMENŠEK iz RADEGUNDE 47. Pogreb bo v TOREK, 26.5.2020, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Krsta bo TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

ROZALIJA SOVINEK ( 1932 )

Umrla je ROZALIJA SOVINEK iz STUDENC 10. Pogreb bo v SREDO, 27.5.2020, v ožjem družinskem krogu, ob 15. uri na pokopališču na PONIKVI pri ŽALCU. Žara bo v SREDO od 13. ure dalje v poslovilni vežici na PONIKVI pri ŽALCU.

STANISLAVA PRESEČNIK ( 1940 )

Umrla je STANISLAVA PRESEČNIK iz ČEPELJ 1, BOČNA. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BOČNI.

TATJANA MELAVC ( 1971 )

Umrla je TATJANA MELAVC iz Novih Trat 29. Pogreb bo v TOREK, 19.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

CECILIJA SOBOČAN ( 1939 )

Umrla je CECILIJA SOBOČAN iz BRASLOVČ 9. Pogreb bo v PONEDELJEK, 18.5.2020 ob 15.30 uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Krsta bo v PONEDELJEK od 14.30 ure dalje pred poslovilno vežico v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

SILVO PRAUNSEIS ( 1954 )

Umrl je SILVO PRAUNSEIS iz VELIKE PIREŠICE 27 E. Pogreb bo v SOBOTO, 16.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

PAVLA ŠKULJ ( 1947 )

Umrla je PAVLA ŠKULJ iz PRODA 22, GORNJI GRAD. Pogreb bo v PETEK, 15.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

VIDA ARNŠEK ( 1935 )

Umrla je VIDA ARNŠEK iz GOTOVELJ 138 F. Pogreb bo v SREDO, 13.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GOTOVLJAH.

NINA VRŠNIK ( 1934 )

Umrla je NINA VRŠNIK iz ROBANOVEGA KOTA 34, SOLČAVA. Pogreb s sveto mašo bo v SOBOTO, 9.5.2020, ob 15. uri v družinskem krogu na pokopališču v SOLČAVI.

VERA PUH ( 1948 )

Umrla je VERA PUH iz Zabukovice 179. Pogreb bo v SREDO, 6.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

EMILIJA AHČAN ( 1942 )

Umrla je EMILIJA AHČAN iz Kidričeve 6, ŽALEC. Pogreb bo v TOREK, 5.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

VLASTIMIR BURĆIĆ ( 1936 )

Umrl je VLASTIMIR BURĆIĆ iz Dobriše vasi 43 a. Pogreb bo v TOREK, 5.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ALOJZ GORNJAK ( 1951 )

Umrl je ALOJZ GORNJAK iz Brezna 27, VITANJE. Pogreb bo v SOBOTO, 2.5.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

AVGUŠTINA LUKAČ ( 1925 )

Umrla je AVGUŠTINA LUKAČ iz Malega vrha 99, ŠMARTNO OB PAKI. Pogreb bo v TOREK, 28.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI.

JURIJ BOGATAJ ( 1963 )

Umrl je JURIJ BOGATAJ iz Gomilskega 21 a. Pogreb bo v SREDO, 29.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na GOMILSKEM.

JOŽICA ČONČ ( 1957 )

Umrla je JOŽICA ČONČ, iz Dobriše vasi 42 a. Pogreb bo v TOREK, 28.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ANGELA MAROVT ( 1927 )

Umrla je ANGELA MAROVT iz Ljubnega ob Savinji, Cesta v Savino 3. pogreb bo v PONEDELJEK, 27.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na LJUBNEM ob SAVINJI.

MILAN DOBRIŠEK ( 1940 )

Umrl je MILAN DOBRIŠEK iz ŠEMPETRA, Pod bregom 10. Pogreb bo v SOBOTO, 25.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠEMPETRU v SAVINJSKI DOLINI.

MARJANCA ROBNIK ( 1973 )

Umrla je MARJANCA ROBNIK iz Spodnje Rečice 40. Pogreb bo v SOBOTO, 25.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

SAVA ZARIN ( 1935 )

Umrl je SAVA ZARIN iz Roševe 3, ŽALEC. Pogreb bo v PETEK, 24.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ŠEMLAK ŠTEFANIJA ( 1928 )

Umrla je ŠTEFANIJA ŠEMLAK iz SPODNJIH KRAŠ 40. Pogreb bo v ČETRTEK, 23.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.

STANISLAV DOLAR ( 1932 )

Umrl je STANISLAV DOLAR iz ŠOŠTANJA, Prešernov trg 11. Pogreb bo v ČETRTEK, 23.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠEMPETRU.

APOLONIJA KOŠEC ( 1926 )

Umrla je APOLONIJA KOŠEC iz Migojnic 39 a. Pogreb bo v PONEDELJEK, 20.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

FRANC ZAVAŠNIK ( 1939 )

Umrl je FRANCE ZAVAŠNIK iz Drešinje vasi 12 d. Pogreb bo v PETEK, 17.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

ANGELA HREN ( 1924 )

Umrla je ANGELA HREN iz NAZARIJ, Samostanska pot 16. Pogreb bo v PETEK, 17.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

JOŽEFA KOROŠEC ( 1934 )

Umrla je JOŽEFA KOROŠEC iz Lepe Njive 79. Pogreb bo v TOREK, 14.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

JOŽEF RAMŠAK ( 1940 )

Umrl je JOŽEF RAMŠAK iz DOBROVELJ 22. Pogreb bo v PONEDELJEK, 13.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJAH.

FRANČIŠKA ZAKRAJŠEK ( 1927 )

Umrla je FRANČIŠKA ZAKRAJŠEK iz Lačje vasi 26. Pogreb ob v PONEDELJEK, 13.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI BO SAVINJI.

MILENA ŠEMROV ( 1924 )

Umrla je MILENA ŠEMROV iz ŽALCA, Savinjska cesta 84. Pogreb bo v ČETRTEK, 9.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GOTOVLJAH.

VINKO KOVAČIČ ( 1934 )

Umrl je VINKO KOVAČIČ iz Topovelj 12, BRASLOVČE. Pogreb bo v ČETRTEK, 9.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

FRANC PRAPROTNIK (1925)

Umrl je FRANC PRAPROTNIK, iz Pariželj 62, BRASLOVČE. Pogreb bo v SREDO, 8.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v BRASLOVČAH.

JOŽE FELICIJAN ( 1940 )

Umrl je JOŽE FELICIJAN, iz Prešernove 21, MOZIRJE. Pogreb bo v SREDO, 8.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v MOZIRJU.

ANTONIJA FORŠTNER ( 1962 )

Umrla je ANTONIJA FORŠTNER iz Praprotnikove 11, MOZIRJE. Pogreb bo v NEDELJO, 5.4.2020, v ožjem družinskem na pokopališču v MOZIRJU.

JOŽEF ZAVRŠNIK ( 1946 )

Umrl je JOŽEF ZAVRŠNIK iz REČICE OB SAVINJI 13. Pogreb bo v SOBOTO, 4.4.2020, v družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

MARIJAN ŠINKAR ( 1938 )

Umrl je MARIJAN ŠINKAR iz Spodnje Rečice 70. Pogreb bo v ČETRTEK, 2.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na REČICI OB SAVINJI.

PAVLA KRAJNC ( 1939 )

Umrla je PAVLA KRAJNC iz NAZARIJ, Pod Slatino 18. Pogreb bo v SREDO, 1.4.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v NAZARJIH.

JOŽEF ČEBULAR ( 1945 )

Umrl je JOŽEF ČEBULAR iz Ložnice pri Žalcu 35. Pogreb bo v SREDO, 1.4.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

MARTIN ZIMAJ ( 1998 )

Umrl je MARTIN ZIMAJ iz BEVKOVE 9, ŽALEC. Pogreb bo v TOREK, 31.3.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

MARIJA PAČNIK ( 1928 )

Umrla je MARIJA PAČNIK iz SPODNJEGA DOLIČA 14. Pogreb bo v SOBOTO, 28.3.2020, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v VITANJU.

FRANČIŠKA MIKLAVC ( 1938 )

Umrla je FRANČIŠKA MIKLAVC iz ŠMARTNEGA OB DRETI 16. Pogreb bo v SOBOTO, 28.3.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI.

MARIJA ZAGRADIŠNIK ( 1925 )

Umrla je MARIJA ZAGRADIŠNIK iz Spodnjega trga 40, GORNJI GRAD. Pogreb bo v ČETRTEK, 26.3.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU.

FRANC TRATAR ( 1944 )

Umrl je FRANC TRATAR iz Pongraca 82 a. Pogreb bo v sredo, 25.3.2020 v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GRIŽAH.

MARIJA SEMPRIMOŽNIK ( 1937 )

Umrla je MARIJA SEMPRIMOŽNIK iz MOTNIKA 17. Pogreb bo v SREDO, 25.3.2020, v družinskem krogu ob 14. uri na pokopališču v MOTNIKU.