ARHIV OSMRTNIC

ANTON PLEŠNIK ( 1957 )

Umrl je ANTON PLEŠNIK iz VELENJA, Selo 5. Oskrbovanec DU POLZELA. Pogreb bo v ČETRTEK, 21.11.2019, ob 14. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v ČETRTEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

ANTON MELANŠEK ( 1956 )

Umrl je ANTON MELANŠEK iz POLZELE, Glavni trg 29. Pogreb bo v SOBOTO, 23.11.2019, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SOBOTO od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI. Sveta maša bo po pogrebu.

MIRAN ČEPLAK ( 1957 )

Umrl je MIRAN ČEPLAK iz Florjana 39, GORNJI GRAD. Pogreb bo v PETEK, 22.11.2019, ob 15.30. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v GORNJEM GRADU. Žara bo v PETEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v GORNJEM GRADU.

NADA KOLARIČ ( 1934 )

Umrla je NADA KOLARIČ iz POLZELE, Pod bregom 2. Pogreb bo v SREDO, 20.11.2019, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

FRANC PAHOVNIK ( 1933 )

Umrl je FRANC PAHOVNIK iz KRNICE 53, LUČE. Pogreb bo v TOREK, 19.11.2019, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v TOREK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

MARIJA PODBREŽNIK ( 1925 )

Umrla je MARIJA PODBREŽNIK iz PODOLŠEVE 14, SOLČAVA. Pogreb bo v TOREK, 19.11.2019, ob 15. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

JOŽEF ŠTRAJHAR ( 1921 )

Umrl je JOŽEF ŠTRAJHAR iz BLODNIKA 7. Pogreb bo v SOBOTO, 16.11.2019, ob 15. uri na pokopališču v ŠENTGOTARDU. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŠENTGOTARDU.

MARJETA ŠMAJS ( 1932 )

Umrla je MARJETA ŠMAJS iz BRASLOVČ 31. Pogreb bo v ČETRTEK, 14.11.2019 ob 15.30 uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo na dan pogreba od 13.30 ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

ANTON ZIDARN ( 1936 )

Umrl je ANTON ZIDARN iz ŠMARTNEGA OB DRETI 18. Pogreb bo v SREDO, 13.11.2019, ob 14. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

BRANISLAVA DOBROTINŠEK ( 1934 )

Umrla je BRANISLAVA DOBROTINŠEK iz CELJA, NA ZELENICI 9. Pogreb bo v PONEDELJEK, 11.11.2019, ob 11. uri na pokopališču v CELJU. Žara bo na dan pogreba od 9.30 ure dalje v poslovilni vežici v CELJU.

FRANC KLADNIK ( 1953 )

Umrl je FRANC KLADNIK iz LUČ 80. Pogreb bo v ČETRTEK, 7.11.2019, ob 15. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

MARIJA BREZNIK ( 1930 )

Umrla je MARIJA BREZNIK iz MOZIRJA, Aškerčeva 20. Pogreb bo v TOREK, 5.11.2019, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

ALOJZ BASTL ( 1937 )

Umrl je ALOJZ BASTL iz PARIŽELJ 61. Pogreb bo v SREDO, 6.11.2019, ob 16. uri na pokopališču v BRASLOVČAH. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH. Sveta maša bo po pogrebu.

IDA ŽELEZNIK ( 1937 )

Umrla je IDA ŽELEZNIK iz KASAZ 106. Pogreb bo v SOBOTO, 2.11.2019, ob 10. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU.

STANISLAV PODSEDENŠEK ( 1942 )

Umrl je STANISLAV PODSEDENŠEK iz MOZIRJA, Mlinska 4. Pogreb bo v ČETRTEK, 31.10.2019, ob 12. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.

IVANA JERAJ ( 1929 )

Umrla je IVANA JERAJ iz NIZKE 22, REČICA OB SAVINJI. Pogrebna maša bo v SOBOTO, 2.11.2019, ob 15. uri v cerkvi na REČICI OB SAVINJI.

KLINC HELENA – JELKA

Umrla je KLINC HELENA iz ŽALCA, Cesta Žalskega tabora 6. Pogreb bo v SREDO, 30.10.2019, ob 13. uri na pokopališču v ŽALCU. Pogrebna maša bo ob 12.15 uri. Žara bo v SREDO od 10.10 ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

ANTON SEDOVŠEK ( 1939 )

Umrl je ANTON SEDOVŠEK iz RADEGUNDE 28. Pogreb bo v SREDO, 30.10.2019, ob 15. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU.

NIKOLAJ ZAGOŽEN ( 1932 )

Umrl je NIKOLAJ ZAGOŽEN iz GORNJEGA GRADA, Novo naselje 19. Od pokojnega se bomo poslovili v najožjem družinskem krogu.

ROMANA LUKOVIĆ (1955)

Umrla je ROMANA LUKOVIĆ iz Solčave 11 a, SOLČAVA. Pogreb bo v TOREK, 29.10.2019, ob 15. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v TOREK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

KEMAL DEMIROVIĆ ( 1937 )

Umrl je KEMAL DEMIROVIĆ iz CELJA, Na Zelenici 14. Pogreb bo v TOREK, 29.10.2019 ob 14.30 uri v družinskem krogu na pokopališču v CELJU. Žara bo v TOREK od 13. ure dalje v poslovilni vežici št. 4.

MATEJ ERNST ( 1962 )

Umrl je MATEJ ERNST iz REČICE OB SAVINJI 144. Pogreb bo v SOBOTO, 26.10.2019, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v SOBOTO od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

ALOJZ PANČUR ( 1944 )

Umrl je ALOJZ PANČUR iz Krnice 68, LUČE. Pogreb bo v SOBOTO, 26.10.2019, ob 14. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v SOBOTO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

MATIJA NADVEŠNIK ( 1941 )

Umrl je MATIJA NADVEŠNIK iz Šmiklavža 34. Pogreb bo v SOBOTO, 26.10.2019, ob 15. uri na pokopališču v NOVI ŠTIFTI. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v NOVI ŠTIFTI.

CVETKA KAVC ( 1940 )

Umrla je CVETKA KAVC iz CELJA, Bratov Vošnjakov 3. Pogreb bo v PETEK, 25.10.2019, ob 11. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Žara bo v PETEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

EMILIJA ŽEHEL ( 1943 )

Umrla je EMILIJA ŽEHEL iz Lesarske ceste 41, NAZARJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 24.10.2019, ob 16. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v ČETRTEK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

FRANC ROVŠNIK ( 1921 )

Umrl je FRANC ROVŠNIK iz Pariželj 56. Odhod k pogrebni maši bo v PONEDELJEK, 21.10.2019, ob 15.45 uri izpred poslovilne vežice v BRASLOVČAH. Žara bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici v BRASLOVČAH.

MARJETA ZUPAN ( 1937 )

Umrla je MARJETA ZUPAN iz POLZELE, Ob železnici 86. Pogreb bo v PETEK, 18.10.2019, ob 15. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v PETEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

ELIZABETA PALIR ( 1927 )

Umrla je ELIZABETA PALIR iz BREGA PRI POLZELI, Kratka pot 3. Pogreb bo v ČETRTEK, 17.10.2019, ob 16. uri na pokopališču na POLZELI. Žara bo v ČETRTEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

VIDA BELE ( 1931 )

Umrla je VIDA BELE iz Hofbauerjeve ulice 4, MOZIRJE. Pogreb bo v ČETRTEK, 17.10.2019, ob 16. uri na pokopališču v MOZIRJU. Žara bo v ČETRTEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v MOZIRJU. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.

ROZA VERTAČNIK ( 1931 )

Umrla je ROZA VERTAČNIK iz DOL SUHE 25. Žara bo v SREDO, 16.10.2019, od 10. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI. Pogreb bo v SREDO, 16.10.2019, ob 15. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

CIRIL VERDEV ( 1956 )

Umrl je CIRIL VERDEV iz POLZELE, Glavni trg 47. Pogreb bo v TOREK, 15.10.2019, ob 15. uri na pokopališču v ŽALCU.

ANTON POGAČAR ( 1937 )

Umrl je ANTON POGAČAR iz PRAPREČ 9, VRANSKO. Pogrebna maša bo v PONEDELJEK, 14.10.2019, ob 16. uri. Krsta bo v PONEDELJEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici na VRANSKEM.

JANEZ JERAJ ( 1934 )

Umrl je JANEZ JERAJ iz REČICE OB SAVINJI 111. Pogreb bo v PONEDELJEK, 14.10.2019, 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

IVAN BUDNA ( 1936 )

Umrl je IVAN BUDNA iz Mencingerjeve 9, CELJE. Pogreb bo v PONEDELJEK, 14.10.2019, ob 16. uri na pokopališču na LJUBNEM OB SAVINJI. Žara bo v PONEDELJEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici na LJUBNEM OB SAVINJI.

VERONIKA TOČAJ ( 1925 )

Umrla je VERONIKA TOČAJ iz Malega vrha 6, ŠMARTNO OB PAKI. Pogreb bo v PETEK, 4.10.2019, ob 16. 30 uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v PETEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

ZORA PIŽORN ( 1951 )

Umrla je ZORA PIŽORN iz PODGORE 6, ŠMARTNO OB PAKI. Pogreb bo v SREDO, 2.10.2019, ob 16.30 na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Krsta bo v SREDO od 11. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

BRANE ĐURAŠ ( 1951 )

Umrl je BRANE ĐURAŠ iz ŽALCA, Heroja Staneta 7. Pogreb bo v TOREK, 1.10.2019, ob 15. uri v družinskem krogu na pokopališču v ŽALCU. Krsta bo v TOREK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŽALCU.

MARIJA LIPNIK ( 1928 )

Umrla je MARIJA LIPNIK iz SOLČAVE 17. Pogreb bo v ČETRTEK, 3.10.2019, ob 16. uri na pokopališču v SOLČAVI. Žara bo v SREDO, 2.10.2019, od 18. ure dalje v poslovilni vežici v SOLČAVI.

PAVLA ŽREBL ( 1932 )

Umrla je PAVLA ŽREBL iz FLORJANA 198. Pogreb bo v TOREK, 1.10.2019, ob 16. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB PAKI. Žara bo v TOREK od 12. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB PAKI.

MARIJA GRUDNIK ( 1944 )

Umrla je MARIJA GRUDNIK iz Spodnje Rečice 34. Pogreb bo v PONEDELJEK, 30.9.2019, ob 16. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo v PONEDELJEK od 9. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

MARIJA ŠTORGEL ( 1938 )

Umrla je MARIJA ŠTORGEL iz LUČ 32. Pogreb bo v PETEK, 27.9.2019 ob 16. uri na pokopališču v LUČAH. Žara bo v PETEK od 10. ure dalje v poslovilni vežici v LUČAH.

FRIDA GROBELNIK ( 1942 )

Umrla je FRIDA GROBELNIK iz VITANJA, Na Gmajni 4. Pogreb bo v ČETRTEK, 26.9.2019, ob 16. uri na pokopališču v VITANJU. Žara bo v ČETRTEK od 8. ure dalje v poslovilni vežici v VITANJU.

FRANČIŠKA SAJOVIC ( 1928 )

Umrla je FRANČIŠKA SAJOVIC iz KRANJA, CICIBANOVA 9. Pogreb bo v SREDO, 25.9.2019, ob 15. uri na pokopališču v ŠMARTNEM OB DRETI. Žara bo v SREDO od 10. ure dalje v poslovilni vežici v ŠMARTNEM OB DRETI.

MARIJA HUDOURNIK (1946 )

Umrla je MARIJA HUDOURNIK iz Dobriča 4. Pogreb bo v ČETRTEK, 19.9.2019, ob 15. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na POLZELI. Žara bo v ČETRTEK od 13. ure dalje v poslovilni vežici na POLZELI.

JOŽEF SEMPRIMOŽNIK ( 1936 )

Umrl je JOŽEF SEMPRIMOŽNIK, upokojenec MLADINSKE KNJIGE, iz MOTNIKA 17. Pogreb bo v SREDO, 18.9.2019, ob 16. uri na pokopališču v MOTNIKU. Žara bo v SREDO od 9. ure dalje v poslovilni vežici v MOTNIKU.

ALBIN ŠVAB ( 1965 )

Umrl ALBIN ŠVAB iz Zvezne ulice 4, Murska Sobota. Pogreb bo v PETEK, 13.9.2019, ob 14. uri na pokopališču v NAZARJAH. Žara bo v PETEK od 11. ure dalje v poslovilni vežici v NAZARJAH.

BENKO TEREZIJA (1931)

Umrla je TEREZIJA BENKO iz Cankarjeve ceste 16, ŠOŠTANJ. Pogreb drage pokojnice bo v SOBOTO, 7.9.2019 ob 16. uri na pokopališču v PODKRAJU. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni vežici v PODKRAJU.

JOŽEFA HREN (1927)

Umrla je JOŽEFA HREN iz KOKARIJ 6, NAZARJE. Pogreb drage pokojnice bo v SREDO, 4.9.2019 ob 13. uri na pokopališču na REČICI OB SAVINJI. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na REČICI OB SAVINJI.

HERMINA URATNIK (1943)

Umrla je HERMINA URATNIK iz Dobriča 36. Pogreb bo v TOREK, 3.9.2019, ob 16. uri na pokopališču v ANDRAŽU NAD POLZELO. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.